16 maart 2021

12:50 - 13:00

Online check-in

13:00 - 13:15

Welkom door moderator Milou Adjanga en Kick-off met prof. dr. M. (Monique) Volman, Universiteit van Amsterdam en prof. dr. J. (Judi) Mesman, Universiteit Leiden

13:15 - 13:25

1:1 met Young Impact maker Shanayla Abdoel

13:25 - 13:35

Tafelgesprek met moderator Milou en projectleiders deelprojecten

13:35 - 13:55

Parallelsessies ronde 1 - 5 deelprojecten

13:55 - 14:05

Pauzemoment

14:05 - 14:15

Tafelgesprek met moderator Milou en projectleiders deelprojecten

14:15 - 14:35

Parallelsessies ronde 2 - 5 deelprojecten

14:35 - 14:45

1:1 met Young Impact maker Shanayla Abdoel - reflectie op resultaten

14:45 - 14:55

Afronding startimpuls en vooruitblik op de route door prof. dr. M. (Monique) Volman en prof. dr. J. (Judi) Mesman

14:55 - 15:00

Wrap-up en afsluiting

aanwezigheidsregistratie
 aanwezigheidsregistratie