English below

Speech Sergio Mattarella, president van de Italiaanse Republiek

Vrijdag 11 november 2022, 10.45 tot 12.15 uur

Studio Europa Maastricht is zeer vereerd om de president van de Italiaanse Republiek: Sergio Mattarella, in het Gouvernement aan de Maas te mogen ontvangen. In de ochtend van 11 november 2022 zal de president een speech geven in het kader van het Verdrag van Maastricht.

Dertig jaar Verdrag van Maastricht
Op uitnodiging van Zijne Majesteit de Koning brengt president Mattarella een driedaags staatsbezoek aan Nederland. Ter gelegenheid van het dertigjarig jubileum van het Verdrag van Maastricht zal de president in de ochtend van 11 november te gast zijn in Maastricht. Tijdens zijn speech zal hij stilstaan bij het versterken van gedeelde Europese waarden, Europese integratie en de samenwerking tussen Nederland en Italië in Europees verband. Daarna zal de president in gesprek gaan met studenten over de toekomst van Europa.

Programma
Voorafgaand aan de speech van de president zal er een voorgesprek plaatsvinden tussen moderator en oud Italië-correspondent Eveline Rethmeier en Mathieu Segers, hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie aan Maastricht University. Samen zullen zij het bezoek van de president duiden en bespreken zij de spilfunctie van Italië in de Europese eenwording sinds het Verdrag van Maastricht. Vervolgens zal schrijver Kiriko Mechanicus een speciaal voor de gelegenheid geschreven Nederlands-Italiaans gedicht voordragen.  

Fysiek bijwonen

U bent van harte uitgenodigd om dit evenement live bij te wonen in het Gouvernement aan de Maas. Het evenement duurt van 10.45 tot 12.15 uur. Check-in voor aanwezigen in het Gouvernement is tussen 10.00 en 10.30 uur. Meld u hier aan.

Livestream
Indien u niet in de gelegenheid bent om het programma fysiek bij te wonen, is er de mogelijkheid om de speech via livestream te bekijken. De livestream duurt van 10.45 tot 12.15 uur. Meld u hier aan voor de livestream.

Voor vragen over dit evenement, kunt u zich richten tot Studio Europa Maastricht via e-mail (info@studioeuropamaastricht.nl) of telefonisch (+31 (0)43 388 46 90).

 

Speech Sergio Mattarella, President of the Italian Republic

Friday 11 November 2022, 10:45 until 12:15 am

Studio Europa Maastricht is honoured to host the President of the Italian Republic: Sergio Mattarella, at the Gouvernement aan de Maas in Maastricht. In the morning of 11 November 2022 the President will give a speech in relation to the Maastricht Treaty.

Thirty years Maastricht Treaty
At the invitation of His Majesty the King, President Mattarella will pay a three-day state visit to the Netherlands. On the occasion of the 30th anniversary of the Maastricht Treaty, the President will visit the capital of Limburg in the morning of 11 November. During his speech, he will reflect on strengthening shared European values, European integration and cooperation between the Netherlands and Italy in the European context. Afterwards, the president will engage in a discussion with students on the future of Europe.

Programme
Prior to the President's speech, there will be a discussion between moderator and former Italy correspondent Eveline Rethmeier and Mathieu Segers, Professor of contemporary European history and European integration at Maastricht University. Together, they will provide context for the President's visit and discuss Italy's pivotal role in European unification since the signing of the Maastricht Treaty. Afterwards, writer Kiriko Mechanicus will recite a Dutch-Italian poem written especially for the occasion.

Live attendance
You are very welcome to attend this event in person at the Gouvernement aan de Maas in Maastricht. The event lasts from 10:45 until 12:15 am. Check-in for those physically attending is from 10:00 until 10:30 am at the Gouvernement. Register here.

Livestream
If you are unable to attend the event in person, there is the option of watching the speech via livestream. The livestream lasts from 10:45 until 12:15 am. Register for the livestream here.

For questions about this event, please contact Studio Europa Maastricht by email (info@studioeuropamaastricht.nl) or by phone (+31 (0)43 388 46 90).