Hallo Mens! Over waardenbewustzijn in het economieonderwijs

Een nieuwe koers in economisch denken en onderwijs: waardenbewustzijn voor de leiders van morgen

Welkom bij ons evenement, waarin we het economische onderwijs onder de loep nemen.  U bent van harte uitgenodigd om op 20 november aan te schuiven en in gesprek te gaan over heroverweging en vernieuwing van het economieonderwijs. Samen kunnen we een verschil maken in de manier waarop we economie begrijpen, onderwijzen en toepassen: voor een betere wereld.

 

Een nieuwe benadering van de economie

De wereld om ons heen staat voor immense uitdagingen – van groeiende sociale ongelijkheid tot klimaatverandering, van afnemende biodiversiteit tot toenemende werkgerelateerde stress. Om deze problemen het hoofd te bieden, is een nieuwe benadering van economisch denken en handelen nodig. De gangbare economische benadering, gebaseerd op neo-liberale principes en neo-klassieke modellen, heeft ons veel gebracht. Maar het is duidelijk geworden dat dit denken tekortschiet en dat een nieuw begrip van de economie nodig is.

De leiders van morgen moeten dus een breder en dieper begrip van economie en maatschappij hebben. Dit betekent dat ook onze benadering van economisch onderwijs moet evolueren. We moeten erkennen dat economisch denken nooit waardenneutraal is, maar meerdere waarden omvat. Zoals bijvoorbeeld de intrinsieke verbanden tussen individuen, gemeenschappen en de natuur.

 

Samen werken aan waardenbewustzijn in de economie

Ons evenement wil een platform bieden voor het verkennen van alternatieve economische theorieën en benaderingen die meer in lijn zijn met een inclusieve, duurzame en ethische samenleving. Samen willen we de brug slaan tussen economie, maatschappij en de mens. Laten we samen bouwen aan een toekomst waarin economische vooruitgang hand in hand gaat met sociale rechtvaardigheid, milieubescherming en diepere verbondenheid tussen mensen.

 

Meer informatie en vragen

Meer informatie en updates over het programma zullen volgen via de mail. Benieuwd naar wat de Goldschmeding Foundation nog meer doet? Bekijk dan onze website en volg ons op LinkedIn.
Heeft u verder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met hallomens@goldschmeding.foundation.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren