Op 20 november vindt de interactieve conferentie 'Hallo Mens! Over waardenbewustzijn in het economieonderwijs' plaats. En openen we gezamenlijk feestelijk en officieel de 2e editie van de Week van het Economieonderwijs!

Een nieuwe benadering van de economie

De samenleving staat voor grote uitdagingen – van sociale ongelijkheid tot klimaatverandering en van afnemende biodiversiteit tot verminderd mentaal welzijn. De gangbare economische benadering, gebaseerd op neo-liberale principes en neo-klassieke modellen, heeft ons veel gebracht. Maar het is duidelijk dat een nieuw benadering van en bewustzijn over (de rol van de mens in) de economie nodig is.

Verrijking van business en economieonderwijs

De transitie naar een duurzame, inclusieve samenleving vraagt om een veelzijdiger blik op de economie. Het vraagt om concrete inzichten en ideeën over hoe niet alleen financiële maar ook niet-financiële waarden gecreëerd, gemeten en gerapporteerd kunnen worden. En we lijken baat te hebben bij een breder mensbeeld dan de Homo Economicus…. Dat zijn uitdagende ingrediënten voor verrijking van het onderwijs!

Waardenbewustzijn: de mens als morele actor?

Essentieel in dit onderwijs is het bewustzijn dat economisch denken en doen zelden of nooit waardenneutraal is. En dat de leerling/student als toekomstige actor in de wereld van werk en zaken doen de economische werkelijkheid niet slechts van buitenaf beschouwt. Maar juist beseft dat wij in relaties met de medemens (en de natuur) ook deel van die economie uitmaken. En er invloed op uit kunnen oefenen, dankzij waardenbewustzijn. Hoe koersen we in het economisch onderwijs dan meer richting meervoudige waardecreatie?

Daarover is met Hallo Mens! een rijk en interactief programma samengesteld met uiteenlopende sprekers, uit de wetenschap en het onderwijs.

Meer informatie en vragen?

Meer informatie en updates over het programma volgen via mail. Benieuwd naar wat de Goldschmeding Foundation nog meer doet? Bekijk dan onze website en volg ons op LinkedIn. Heeft u verder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met hallomens@goldschmeding.foundation

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren