Inschrijfformulier Sponsorpakket

€ 1.500,00
€ 750,00

Totaal: € 1.500,00

Privacy Statement
Door op "Lees meer" te klikken, leest u ons Privacy Statement.

Door u te registreren voor dit congres, gaat u (de deelnemer) ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden en om u informatie te sturen in verband met de bijeenkomst. 
Uw gegevens worden na maximaal 2 maanden na de bijeenkomst verwijderd als u er niet bij kon of wilde zijn. Was u er wel bij, dan bewaren wij uw gegevens graag wat langer, zodat wij u ook uit kunnen nodigen voor eventuele vervolgbijeenkomsten. Laat u het gerust weten als u dat niet wilt. 
Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van de deelnemer.

Als u de gegevens die zijn vermeld als “verplicht” niet indient, kunnen we uw registratie niet voltooien.

Betalings-, annulerings- en wijzigingsvoorwaarden
Door op "Lees meer" te klikken, leest u de betalings-, annulerings- en wijzigingsvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden
De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum, maar uiterlijk voor aanvang van het congres te zijn ontvangen op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur, onder vermelding van het factuurnummer.
 

Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden
- Annulering voor 1 augustus 202; restitutie van het betaalde bedrag minus administratiekosten van €50
- Annulering na 1 augustus 2022; geen restitutie van het betaalde inschrijfgeld
* Annulering of (naams)wijziging dient per e-mail te geschieden aan congres@hetmic.nl