Online scholing verdieping atriumfibrilleren en chronisch hartfalen 


Inschrijving is mogelijk middels onderstaande aanmeldingsformulier voor huisartsen en apothekers. 

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, er is plaats voor maximaal 40 deelnemers.
 

In 2017 en 2018 hebben huisartsen en cardiologen transmurale werkafspraken gemaakt over respectievelijk chronisch hartfalen en atriumfibrilleren.
Jaarlijks organiseren de regionale projectgroepen hartfalen en atriumfibrilleren (met Knooppunt Ketenzorg, Alrijne Ziekenhuis en LUMC) scholingsavonden (basiscursussen) voor de implementatie hiervan. 
 

Voor huisartsen die de basiscursussen hebben gevolgd wordt jaarlijks een nascholing georganiseerd over casuïstiek van hartfalen en atriumfibrilleren. 
Aan de hand van deze casuïstiek kunt u ervaring opdoen met de controles en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke acties bij patiënten met atriumfibrilleren en/of chronisch hartfalen.
 

Wij nodigen u van harte uit om deze (geaccrediteerde) nascholing bij te wonen.


Doelgroep    
De scholingen worden gegeven voor huisartsen en apothekers die zijn verbonden aan het Knooppunt Ketenzorg.
 

Trainers

  • Carolien Lucas, cardioloog Alrijne Zorggroep
  • Huug van Duijn , Kaderhuisarts hart- en vaatziekten

 

Accreditatie

  • Huisartsen - 2 punten toegekend 
  • praktijkondersteuners en praktijk verpleegkundigen (NVvPO) - 2 punten toegekend 
  • praktijkondersteuners en praktijk verpleegkundigen(V&V & VS) - 2 punten toegekend 
  • Openbaar apothekers (OA) -> ontvangen een bewijs van deelname

We gaan er in de verdiepingsscholing vanuit dat u de kennis van de basiscursus al eerder tot zich heeft genomen.

Attentie!!!
No show; bij no-show kunnen de gemaakte kosten niet retour gestort worden naar de deelnemer. 

Let op: op onderstaande emailadres zullen wij ook de link sturen waar u de scholing op kunt volgen. 

€ 31,00

Totaal: € 31,00

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren