2023 Jaarcongres IAM NL

Op 1 juni heeft het IAM Jaarcongres plaatsgevonden. Het thema dit jaar was Lange Termijn Asset Planning en de dag stond in het teken van de vervangingsopgave die Nederland de komende jaren te wachten staat en de uitdagingen die daarbij komen kijken. 

Asset eigenaren in Nederland en Vlaanderen hebben te maken met een ongekende investeringsbehoefte voor renovatie, vervanging en modernisering van hun installaties, objecten, kunstwerken etcetera. Veroudering en vervanging van bestaande assets, klimaatadaptatie, het toepassen van nieuwe technologie, de energietransitie: de opgaven zijn divers én zeer complex. Bovendien raken de ze elkaar steeds meer – ruimtelijk, technologisch en als het gaat om uitvoeringscapaciteit. Dit vraagt om integraal denken, stakeholder management en een heldere visie. 

Ondertussen veranderen de eisen die aan assets worden gesteld snel en ingrijpend. Hoe zorg je als asset eigenaar voor de juiste strategie en een betrouwbare Long Term Asset Planning (LTAP)? Tijdens de 2023 editie van het jaarcongres stonden deze vragen centraal. De keynote sprekers vanuit o.a. DSM, Enpuls, Accenture en ProRail vertelden over hun ervaringen op dit vlak en deelnemers gingen zelf ook in workshop rondes en break out sessies aan de slag. 

Meer over het IAM
Het Institute of Asset Management (IAM) is een internationale vereniging voor asset management professionals en de grondlegger van de ISO55000.
Als stichting biedt het IAM een platform voor ons vakgebied. Het IAM is in 2008 opgericht in het Verenigd Koninkrijk waar de PAS55 (voorloper van de ISO55000:2014) de eerste normering/ publicatie was voor professioneel asset management. Sinds die tijd is het gedachtegoed verder ontwikkelt en zijn er diverse ‘chapters’ opgericht waaronder het Nederlandse IAM NL.

IAM NL zet zich in voor het door ontwikkelen en uitdragen van ons mooie vak. Voor en door asset management professionals in Nederland en ook Vlaanderen! Vanuit die gedachte organiseert het IAM NL jaarlijks diverse themabijeenkomsten én het jaarcongres. 

Neem eens een kijkje op www.theiam.org om lid te worden van onze vereniging, er zijn diverse mogelijkheden.