2023 Jaarcongres IAM NL


Het thema: Lange Termijn Asset Planning
Op 1 juni 2023 organiseert het Institute of Asset Management Nederland (IAM NL) haar jaarcongres. Dit jaar (6e editie) richten we ons met name op de vervangingsopgave die  Nederland de komende jaren te wachten staat en de uitdagingen die daarbij komen kijken. 

Asset eigenaren in Nederland en Vlaanderen hebben te maken met een ongekende investeringsbehoefte voor renovatie, vervanging en modernisering van hun installaties, objecten, kunstwerken etcetera. Veroudering en vervanging van bestaande assets, klimaatadaptatie, het toepassen van nieuwe technologie, de energietransitie: de opgaven zijn divers én zeer complex. Bovendien raken de ze elkaar steeds meer – ruimtelijk, technologisch en als het gaat om uitvoeringscapaciteit. Dit vraagt om integraal denken, stakeholder management en een heldere visie. 

Ondertussen veranderen de eisen die aan assets worden gesteld snel en ingrijpend. Hoe zorg je als asset eigenaar voor de juiste strategie en een betrouwbare Long Term Asset Planning (LTAP)? 

Tijdens de 2023 editie van het jaarcongres gaan we hiermee aan de slag. Het hele Nederlandse en Vlaamse werkveld van asseteigenaren, aannemers en adviseurs komt weer bijeen om met elkaar te leren, best practices te delen en samen te werken rondom genoemde thema’s. 

Meer weten over het programma? Klik dan hier.


Meer over het IAM
Het Institute of Asset Management (IAM) is een internationale vereniging voor asset management professionals en de grondlegger van de ISO55000.

Als stichting biedt het IAM een platform voor ons vakgebied. Het IAM is in 2008 opgericht in het Verenigd Koninkrijk waar de PAS55 (voorloper van de ISO55000:2014) de eerste normering/ publicatie was voor professioneel asset management. Sinds die tijd is het gedachtegoed verder ontwikkelt en zijn er diverse ‘chapters’ opgericht waaronder het Nederlandse IAM NL. 

IAM NL zet zich in voor het door ontwikkelen en uitdragen van ons mooie vak. Voor en door asset management professionals in Nederland en ook Vlaanderen! Vanuit die gedachte organiseert het IAM NL jaarlijks diverse themabijeenkomsten én het jaarcongres. 

Neem eens een kijkje op www.theiam.org om lid te worden van onze vereniging, er zijn diverse mogelijkheden.