Aanmeldformulier huisarts, POH, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, diëtist en apotheker (met accreditatie) ONLINE kwaliteitsavond 1 november
 

Voor wie
De ONLINE kwaliteitsavond is bedoeld voor apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten, huisartsen, POH’s, verpleegkundig specialisten, bestuurders, GES coördinatoren etc. die zich bezig houden met multidisciplinaire zorg. 
  
Deelname
Voor deelname aan de bijeenkomst wordt een eigen bijdrage van € 10,- gevraagd om de organisatie, accreditatie en sprekers mogelijk maken.
 
Inhoud
Zijn deze geluiden herkenbaar?
“ICT? Er zijn zoveel opties…!”
“Ik wil dat de patiënt er wat aan heeft en ikzelf ook!”
“Het moet goed werken, mag niet teveel tijd en geld kosten.”
“De informatieoverdracht met collega’s zou makkelijker mogen”.
“Werken onze multidisciplinaire afspraken eigenlijk?”


Digitalisering heeft invloed op de manier waarop we omgaan met gezondheid en ziekte. De ontwikkelingen op digitaal vlak gaan helaas niet vanzelf; de digitale ontwikkeling in de zorg verloopt tot nu toe langzamer dan in andere sectoren. In de regio Zuid-Holland Noord worden stappen gezet in het versnellen en versterken van digitalisering. Hiermee hoopt de regio:​​​

 • patiënten naar eigen kracht meer regie op eigen gezondheid te geven. 
 • multidisciplinaire processen tussen zorgverleners te vergemakkelijken en efficiënter te laten verlopen.
 • een bijdrage te leveren aan taakverlichting voor zorgverleners.

Tijdens de kwaliteitsavonden dit najaar willen we u informeren over de regionale visie en recente ontwikkelingen. In 2 rondes van interactieve workshops/korte presentaties nemen we u graag mee in de thema’s:

 • Workshop 1: Communicatie in de wijk
  introductie en demonstratie van de mogelijkheden in de wijksamenwerking met het platform VIPLive netwerkzorg door Jeroen van Embden
 • Workshop 2: Digi-vaardigheden
  wat digi-bewustzijn jou oplevert en hoe we dit kunnen vergroten door Hanneke Zandbergen & Jonathan Baldi
 • Workshop 3: PGO en ZNO in de praktijk
  wat testen pilots nu in de regio zodat jij straks nog fijner kunt samenwerken met de patiënt en bijvoorbeeld het ziekenhuis? door Huug van Duijn
 • Workshop 4: Brede implementatie GZGR kennisregels
  wat je als zorgverlener en patiënt praktisch kunt met slimme tips op patiëntniveau door Piet Ooms

Daarnaast zullen Ferdinand Oppenhuizen (Knooppunt Ketenzorg), Marc Bruijnzeels (JvEi) en Mattijs Numans (LUMC) ons bijpraten over de Regionale Data Infrastructuur, waarbij inzichtelijk wordt wat een goede analyse van populatiedata een praktijk kan opleveren en hoe het gezamenlijk analyseren van populatiedata in de regio helpt bij ketenbrede samenwerking.

Sprekers komen uit verschillende organisaties in Zuid-Holland Noord, zoals ROHWN, Reos, Zorggroep Katwijk en Knooppunt Ketenzorg en zijn allen verantwoordelijk of nauw betrokken bij digitaliseringsvraagstukken- en ontwikkelingen in de regio. Zij vertellen over hun ervaring, samenwerking en ontwikkelingen op gebied van ICT en digitalisering.

Accreditatie 

 • Huisartsen Cluster 1 (ABC1) - 2 punten
 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&V)   - 2 punten 
 • Verpleegkundig Specialisten Register (V&VS) - 2 punten
 • NVvPO  - 2 punten
 • ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) - 1,5 punten
 • Openbaar apothekers (OA)- 1,5 punten
 • KNGF 2 punten

Aanmelden
Het is mogelijk om u voor één van deze twee identieke avonden aan te
melden. Per avond is er plaats voor 100 personen.
 
Afmelden
Meldt u zich kort van tevoren af, dan kunt u een collega in uw plaats laten gaan, anders zijn we helaas genoodzaakt het inschrijfgeld in te zetten voor de administratieve lasten.
 
Delen
Wilt u zo vriendelijk zijn deze uitnodiging onder uw collega’s en verwijspartners te verspreiden?
 
Contact
Voor inhoudelijke vragen over de online Kwaliteitsavond kunt u contact opnemen met Knooppunt Ketenzorg info@knooppuntketenzorg.nl of via tel: 071 566 18 18.
In geval van aanmeldvragen, of vragen over accreditatie kunt u contact opnemen met ©aliber Academie via info@sso-caliber.nl of via tel: 0252 767 099. 

U bent maandag 1 november van harte welkom op de online kwaliteitsavond van Knooppunt Ketenzorg. Wij verwachten een grote online deelname.


 

Let op: op onderstaande emailadres zullen wij ook de link sturen waar u de scholing op kunt volgen. 

€ 10,00

Totaal: € 10,00

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren