IGO TALK

Big Data in de gebouwde omgeving 
Woensdag 18 mei om 15.30 fysiek op Academieplein!
Sprekers: Gabriela Spakman en Tom Kuijpers van ESRI!


Tijdens IGO Talk worden maandelijks krachtige presentaties gegeven over actuele onderwerpen of thema's die spelen binnen de Gebouwde Omgeving. TED Talk maar dan in een IGO jasje. 

“Een toekomstbestendige stedelijke omgeving vraagt antwoorden op belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals klimaatverandering, woningnood, gezonde leefomgeving, voedselvoorziening, mobiliteit en sociale cohesie. Locatie is de verbindende factor tussen al deze thema’s en de data die ermee samenhangen. Alle data kunnen op een uniforme manier opgeslagen, gevisualiseerd, geanalyseerd, gedeeld en gebruikt worden in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Door middel van visualisatie, interactief kaartmateriaal en/of analyses kunnen nieuwe inzichten gecreëerd worden in ruimte en tijd. 
 

In deze IGO Talk gaan we in op talloze voorbeelden die dit illustreren. Mogelijke voorbeelden die we laten zien: a) er kunnen voorspellingen gedaan worden van de huizenprijzen in een nieuwe woonwijk; b) het toezicht op landschapsveranderingen op grote arealen kan versimpeld worden, zodat arbeidsintensief en tijdrovend veldwerk vervangen kan worden; c) de data van de luchtkwaliteit afkomstig van sensoren kan geanalyseerd en gecorreleerd worden met de gezondheidsgraad van de stedelijke bevolking; d) er kan een digital twin gebouwd worden; e) …? 
 

In deze voorbeelden wordt GIS gecombineerd met kunstmatige intelligentie om bedrijfsprocessen te ondersteunen en aan te sturen. De kloof tussen inwinning van data, de techniek en de beleidsmedewerker wordt kleiner. De samenwerking tussen alle stakeholders van de maatschappelijke vraagstukken kan worden versoepeld door de resultaten van ingewikkelde methoden en technieken bij elkaar te brengen in een goed leesbare kaart, een dashboard of een 3D-model. Hierdoor kijkt iedereen naar dezelfde afspiegeling van de werkelijkheid en kunnen goed afgewogen besluiten genomen worden.”