Save the date
Immersive Tech Week
28 november – 1 december 2023
Hét event over de mogelijkheden van immersieve
content en technologie in Rotterdam

 

English below

We leven in een snel veranderende wereld waarin digitale toepassingen steeds vanzelfsprekender worden. Veel toepassingen zijn nog 2D op het platte scherm zoals telefoons en laptops, maar een nieuwe digitale dimensie dient zich aan. Met de digitale 3D wereld verschuiven we van ‘kijken’ naar ‘beleven’: informatieoverdracht met meer impact. Dit is de wereld van Immersieve Tech: de wereld van Virtual Reality, Augmented Reality, Extended Reality en alles daar tussenin.
 
Van 28 november tot en met 1 december vindt de Immersive Tech Week plaats in de Doelen: een inspirerend evenement waarbij Hogeschool Rotterdam diverse activiteiten organiseert waaraan studenten en medewerkers kunnen deelnemen. Ook zijn er enkele activiteiten, exclusief voor studenten die al op maandag 27 november van start zullen gaan.

 

De website van de Immersive Tech Week 2023 wordt in september gelanceerd. Wil jij op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten rond het event, meld je dan alvast aan via dit formulier.

 


 

 


Win een van de prijzen voor jouw project bij de Student XR Awards
 
Heb jij als student een interessant VR of AR-project ontwikkeld? Stuur je project dan in voor de Student XR Awards! Hogeschool Rotterdam organiseert deze awards als voorprogramma van de Internationale VR awards. Vooral projecten met inspirerende toepassingen, originele autonome (kunst) projecten en extended toepassingen (XR in combinatie met sensoren) komen in aanmerking voor de prijzen. Het project moet gemaakt zijn tijdens de studie, mag maximaal 2 jaar oud zijn en het moet te demonstreren zijn op de Immersive Tech Week in november. Vanaf september kunnen studenten hun project insturen en in oktober worden de genomineerde projecten bekend gemaakt. Er zijn prijzen te behalen voor verschillende categorieën. Bekijk hier de terugblik op de editie van 2022:
 

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/nieuws/kc-creating-010/terugblik-1e-editie-student-xr-awards/

 


 Doe mee aan hackathon The Sprint
27 – 29 november 2023
 
De Immersive Tech Week zou niet compleet zijn als we er niet ook zelf iets kunnen maken. Daarom wordt de week gestart met een hackathon. Gedurende 3 dagen gaan studenten in teams aan de slag om oplossingen te bedenken voor problemen binnen uiteenlopende thema’s. Multidisciplinaire teams duiken in een van de uitdagingen die worden aangeboden door bedrijven en overheden zoals de gemeente Rotterdam of TNO.
 
Studenten kunnen zich individueel of als lid van een team inschrijven. Van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds werken teams onder begeleiding van mentoren aan de ontwikkeling van een interactief prototype. Bovendien zijn er leuke prijzen te winnen!
 
Een impressie van de editie van 2022: 

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/nieuws/team-octopi-de-grote-winnaar-tijdens-de-immersive-tech-week-hackathon/
 


 


Neem deel aan een van de masterclasses
Gedurende de Immersive Tech Week kunnen studenten en medewerkers deelnemen aan interactieve masterclasses op wisselende thema’s. Er wordt een divers aanbod geprogrammeerd dus houd de updates in de gaten.
 Meld je aan voor de playground
Gedurende de hele week zijn er in de hal van de Doelen projecten te zien en te beleven waar studenten aan hebben meegewerkt. Het programma is divers en de tentoonstelling wisselt dagelijks. Studenten kunnen zich aanmelden met hun projecten.

 


 

 

Save the date
Immersive Tech Week
November 28 – December 1 2023
The event about the possibilities of immersive
content and technology in Rotterdam


We live in a rapidly changing world in which digital applications are becoming more and more common. Many applications are still 2D on flat screens, such as telephones and laptops, but a new digital dimension is emerging. With the digital 3D world, we moved from ‘looking’ to ‘experiencing’: information transfer with greater impact. This is the world of Immersive Tech: the world of Virtual Reality, Augmented Reality, Extended Reality and everything in between.
 
From November 28 to December 1, the Immersive Tech Week will take place de Doelen: an inspiring event in which Rotterdam University of Applied Sciences organizes various activities in which students and employees can participate. There are some activities, exclusively for students, already starting on Monday 27th.
 
The RUAS Immersive Tech Week 2023 website will be launched in September. If you want to stay informed of all developments and activities related to the event, sign up via this form.

 


 

 
Students can win prizes for students and recent graduates in the Student XR Awards!

Have you developed an interesting VR or AR project as a student? Send in your project to the Student XR Awards! Rotterdam University of Applied Sciences organizes these awards as an opening act to the International VR Awards. Especially projects like autonomous (art) projects, extended applications (XR in combination with sensors) or projects with inspiring applications are eligible for the prizes. The project must have been developed during the study within the last two years and must be demonstrable at the Immersive Tech Week in November. Students can apply from September and the nominated projects will be announced in October. There are prizes for different categories. Take a look at the retrospective of the 2022 edition here:
 

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/nieuws/kc-creating-010/terugblik-1e-editie-student-xr-awards/
 


 

Join the hackathon The Sprint
November 27 – 29, 2023
 
The Immersive Tech Week wouldn’t be complete if we couldn’t make something ourselves. That is why the week will start off with a hackathon! During 3 days, student teams will come up with solutions within various themes. Multidisciplinary teams will dive into one of the challenges offered by companies and governments such as the municipality of Rotterdam or TNO.
 
Students can register individually or with a team. From early in the morning until the evening teams will work together under supervision of mentors to develop an interactive prototype. There are prizes to be won!
An impression of the 2022 edition:


https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/nieuws/team-octopi-de-grote-winnaar-tijdens-de-immersive-tech-week-hackathon/

 Take part in one of the master classes
During the Immersive Tech Week students and employees can participate in interactive masterclasses on varying themes. A diverse range will be programmed, so keep an eye on the updates!

 


 


Sign up for the playground
Throughout the week, projects on which students have contributed can be seen and experienced in the hall of de Doelen. The program is diverse and the exhibition varies every day. Students can apply with their projects.