Workshops 

 

1. VenR Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (Vico de Bruijne/RWS en Rinze Herrema/Witteveen+Bos)


We staan gesteld voor een enorme opgave, zoals onder andere aangegeven in het recent verschenen prognoserapport van TNO. Staan we daarvoor gesteld? Hoe gaan we elkaar vinden in de keten? Welke samenwerkingsvormen kiezen we? Al deze vragen zullen aan de orde komen aan de hand van een presentatie over Samenwerking op de V&R-opgaaf van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD). Deze presentatie zal worden verzorgd door Rinze Herrema van Witteveen+Bos en Vico de Bruijne van RWS.

 

2. Sensoring Leeuwarden (Dennis Jansen/Antea Group)

Dennis Jansen van de Antea Group zal ingaan op welke manier zij de juiste keuze kunnen maken tussen noodzaak, veiligheid en budget. Dat zal hij doen aan de hand van een voorbeeld van het Stephenson-viaduct in Leeuwarden. Daar wordt gebruik gemaakt van Sensoring om op die manier adequate informatie te verkrijgen. En wat doe je dan met die informatie? Zoeken naar Smart solutions? Van technisch-financiële keuzes naar waarde-gestuurd? Op al deze vragen zal hij graag de discussie aangaan.


3. Samen slimmer renoveren en vervangen (Harry Michels/prov. Noord-Holland) 
 
"Als afzonderlijke beheersorganisaties kunnen we het niet alleen," zo merkt Harry Michels, transitiemanager Renovatie- en Vervangingsopgave van de provincie Noord – Holland, op. “Zowel gemeenten, als provincies als Rijkswaterstaat zijn partijen die bruggen in beheer hebben, die moeten de handen ineenslaan. Het veranderen van systemen is altijd lastig. Maar er is nu wel een duidelijke reden: de capaciteiten van aannemers en ingenieurs zijn beperkt. Het is ook belangrijk dat we marktpartijen iets kunnen bieden. Zij moeten investeringen doen in seriematige productie van onderdelen of hele bruggen, dan moeten ze wel weten dat het voor langere tijd is.”