Online meeting Langwerkende injectietherapie voor de behandeling van hiv-1

Dinsdag 14 mei 2024 | 19.30 - 21.00 uur

Gegevens deelnemer

Zakelijke gegevens

* verplichte velden

In het kader van GDPR leeft Springer de wet- en regelgeving na zoals deze wordt gesteld door deze wet. Voor dit symposium geldt dat het een samenwerking betreft tussen Springer en ViiV Healthcare en dat zij elk hun eigen doel en middelen bepalen in de verwerking van persoonsgegevens. Springer en ViiV Healthcare zijn daarmee afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijken. De privacyvoorwaarden die van toepassing zijn vindt u hier: Springer Healthcare & ViiV Healthcare