Inspiratie Event

Op woensdag 12 oktober vindt tussen 09.30 en 13.00 uur het Inspiratie Event: Afstuderen in de bouwpraktijk van de toekomst plaats op locatie RDM (fysiek). Tijdens dit event komen vierdejaarsstudenten van de opleiding Bouwkunde van Hogeschool Rotterdam inspiratie opdoen voor het vormgeven van hun afstudeertraject. Hierbij proberen studenten hun professionele drijfveren en interesse te matchen met de ambities van het potentiële afstudeerbedrijf. Tijdens het afstudeertraject ontwikkelt de student een beroepsproduct met een toegevoegde waarde voor het bedrijf en de toekomstige bouwpraktijk. 

De locatie 
RDM Rotterdam is een bijzondere locatie waar naast Hogeschool Rotterdam ook Techniek College Rotterdam (mbo) en allerlei innovatieve bedrijven gevestigd zijn. Het Inspiratie Event vindt plaats in Baai 2.    

Hoe bereiden studenten zich voor?
Via een online inspiratie platform kunnen studenten vooraf informatie vinden over de deelnemende bedrijven en hun afstudeerplekken zodat zij goed voorbereid naar het fysieke event gaan. Ieder bedrijf dat deelneemt krijgt een eigen digitale inspiratieruimte. Bedrijven die eerder mee hebben gedaan aan het Inspiratie Event hebben al zo’n ruimte.