Geachte heer/mevrouw,

Bedrijven en het bedrijfsleven veranderen in een steeds hoger tempo door maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Zo worden producten technisch complexer en vereist het ontwerpen en maken ervan de samenwerking tussen verschillende disciplines. Dit stelt onze leden voor ingewikkelde keuzes op het gebied van strategie, investeringen en personeelsbeleid.

Wat wordt de invloed van prefabricage? Hoe ontwikkelt de techniek van robots of cobots zich, en wat zijn de gevolgen voor personeel? Waar verdienen bedrijven in de bouw en infra hun geld mee in de toekomst? Welke rol spelen wij als verenigingen; hoe helpen we onze leden om die nieuwe toekomst vorm te geven?

Bouwend Nederland staat aan het begin van een meerjarenprogramma ‘Vernieuwing van de sector’, waarin we antwoorden zoeken op deze vragen. We menen dat we hiervoor het beste kunnen optrekken met andere disciplines en sectoren om onze toekomstbeelden naast elkaar te leggen.

We nodigen jouw vereniging daarom graag uit voor een eerste inhoudelijke uitwisseling over het thema industrialisatie.

Locatie
Experience Center van Brainport Eindhoven
BIC 1
5657 BX Eindhoven

Programma

12.00 uur Inloop met lunch
13.00 uur Programma + rondleiding Fabriek van de Toekomst
17.00 uur Borrel

Graag tot 6 maart!

Met vriendelijke groet,
Bouwend Nederland

Joep Rats