Kom je ook? 

Reserveer je maandagmiddag 17 juni voor een nieuwe inspiratiebijeenkomst? Het thema is ‘Samen thuis in infectiepreventie’. De samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorgers, vrijwilligers en zzp’ers staat hierbij centraal. Wees erbij en doe kennis en ideeën op over goede infectiepreventie, ook in de toekomst! 

 

Vergrijzing, toename van complexere zorgvragen en het groeiend personeelstekort vragen om een andere organisatie van zorg en ondersteuning. Goed samenwerken met je team, maar ook met mantelzorgers, vrijwilligers en zzp’ers wordt steeds belangrijker. Want ook zij krijgen te maken met richtlijnen over (persoonlijke) hygiëne om infecties te voorkomen. Daarnaast wordt infectiepreventie in de thuissituatie ook steeds belangrijker in de toekomst.  

 

Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 17 juni wisselen we graag kennis en ervaringen uit. Zodat je klaar bent voor toekomstige veranderingen in het voorkomen van infecties en hygiënisch werken.  

 

Inspiratiebijeenkomsten 2023 zeer gewaardeerd!  

Vorig jaar organiseerde we twee soortgelijke bijeenkomsten die gingen over ‘hygiëne en gedrag’. Deze werden beoordeeld met een 8,2! Een deelnemer zei: ‘De bijeenkomst had een leuk programma en het was goed om ervaringen uit te wisselen.’ 

 

Wat gaan we doen? 

We delen goede voorbeelden en bieden praktische hulpmiddelen om zelf mee aan de slag te gaan. Tijdens de verschillende sessies staan bewustwording, gedragsverandering en samenwerking met informele zorgverleners (mantelzorgers en vrijwilligers) en zzp’ers centraal. Daarnaast heb je gelegenheid om met collega’s bij te praten en kennis en tips uit te wisselen.  

 

Wat neem je na afloop mee? 

  • Een concreet idee om zelf mee aan de slag te gaan. 

  • Praktische handvatten om infectiepreventie en de samenwerking met jouw team en informele zorgverleners en zzp’ers te verbeteren.  

  • Zin om je nieuwe kennis en hulpmiddelen met collega’s te delen. 

  • Nieuwe contacten. 

 

Voor wie? 

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals in de verpleegzorg die te maken hebben met infectiepreventie. Dat is iedereen die Wlz-zorg aanbiedt, ook de thuiszorg. Bijvoorbeeld: zorgprofessionals, aandachtsvelders, deskundige infectiepreventie, specialist ouderengeneeskunde, medewerkers facilitaire dienst en kwaliteitsmedewerkers.  

 

Ook bestuurders, beleidsmedewerkers, operationele managers, locatiemanagers, beleidsmakers en betrokkenen van beroeps- en brancheorganisaties zijn van harte welkom.  

 

Meld je aan! 

Binnenkort volgt meer informatie over het programma. Schrijf je alvast in en zorg dat je erbij bent! Zodra de sessies bekend zijn, krijg jij als eerste bericht om je sessiekeuze te maken.  

De inspiratiebijeenkomst wordt georganiseerd door Verenso, ActiZ, V&VN, VHIG, regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie, Vilans en het ministerie van VWS. 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren