Een dag vol inspiratie, informatie
en het delen van ervaringen

Eén van de manieren om sporten en bewegen te stimuleren is ervoor te zorgen dat dit in een aantrekkelijke, groene omgeving kan gebeuren. En tegelijkertijd hebben we als sport te maken met klimaatverandering, druk op de ruimte en duurzaamheidsvraagstukken. 

Een natuurinclusieve sportomgeving heeft flinke voordelen voor de sporters en heeft positief effect op duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het vergroten van de biodiversiteit, het tegengaan van hittestress, en het omgaan met wateroverlast en droogte spelen daarbij een rol. 

Vijf living labs 
Daarom zijn er in de afgelopen periode vijf living labs ontwikkeld op sportparken, bij een sportondernemer en in de buitenruimte. De vraag van de living labs was hoe een sportlocatie natuurinclusiever kan worden en tegelijkertijd kan leiden tot meer sportplezier? En met een sportlocatie bedoelen we elke plek waar we kunnen sporten en bewegen.

Op de Kennisdag Natuurinclusieve Sportlocaties delen we de lessen van de vijf living labs. 

En meer…
Op 26 juni deelt een groot aantal sprekers hun kennis en ervaring. Laat je hierdoor informeren en inspireren. Je kunt in gesprek met deze experts en ervaringsdeskundigen én met elkaar in de vele breakout sessies. 

Voor wie? 
De Kennisdag is bedoeld voor iedereen die natuurinclusieve sportlocaties een warm hart toedraagt, zoals:

  • gemeentelijke beleidsmedewerkers sport, groen, klimaatadaptatie, etc.;
  • sportondernemers, verenigingsbestuurders en sportparkmanagers;
  • groen- en beheerprofessionals;
  • sportbedrijven en exploitatiestichtingen;
  • natuur en landschapsorganisaties;
  • medewerkers provincies en ministeries.

Special Sportaccom voor elke deelnemer! 
Als deelnemer ontvang je bij vertrek een uniek naslagwerk. Dit is de ruim 75 pagina's tellende special van het vakblad Sportaccom. Deze editie is geheel gewijd aan natuurinclusieve sportlocaties en de lessen van de vijf living labs.