Van denken naar doen

Maandag 23 juni 2014 van 08.30 - 16.00 uur, Schouwburg Almere

Het KennisFestival DeltaProgramma staat dit jaar in het teken van de overgang ‘van denken naar doen’. De afgelopen jaren zijn de voorkeurstrategieën en beleidskaders voor het DeltaProgramma ontwikkeld. Met de aanbieding van het DeltaProgramma 2015 aan de Tweede Kamer, met Prinsjesdag dit jaar, start de fase van nadere uitwerking en uitvoering. Op het KennisFestival maken de deelnemers de balans op welke kennis en innovaties er voor deze nieuwe fase nodig en beschikbaar zijn.

In deze nieuwe fase neemt het belang van uitvoerende organisaties en bedrijven sterk toe. Daarom laat het KennisFestival zien welke projecten worden uitgevoerd, welke kennis en innovatie-opgaven er zijn en wat u van elkaar kunt verwachten. Er is aandacht voor de ontwikkelde innovaties die een meerwaarde hebben voor de maatschappij en werk opleveren voor het bedrijfsleven. Op 23 juni biedt het KennisFestival DeltaProgramma u een gevarieerd programma met workshops en masterclasses over Keringen, Zoetwater, Stad, Building with Nature, Kansen bij beheer en onderhoud, en Digitale Delta. Er is voor elk wat wils, in de breedte of de diepte en natuurlijk de dialoog tussen alle partijen die bij het DeltaProgramma betrokken zijn. U kunt een belangrijke bijdrage leveren door deel te nemen aan het KennisFestival.

Wij verwachten dat het aantal aanmeldingen het aantal plaatsen gaat overschrijden. Daarom verzoeken wij u zo snel mogelijk in te schrijven. Wij streven een goede verdeling tussen kennisinstellingen, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en investeerders na. Daarom is uw aanmelding pas definitief als u de bevestiging ontvangt.
U kunt zich aanmelden via de aanmeldbutton aan de linkerkant op deze pagina.

Met vriendelijke groet,
Namens de organisatoren,

Wim Kuijken, Deltacommissaris
Maarten Smits, algemeen directeur Deltares
Ed Nijpels, voorzitter NLingenieurs

Organiserende partijen zijn staf Deltacommissaris, Deltares en NLingenieurs. Zij doen dit in samenwerking met de gemeente Almere, het waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland.
Bij het opstellen van het programma zijn vertegenwoordigers van RWS, STOWA, HWBP, Topsector Water (TKI-Deltatechnologie), WGC, provincies, waterschappen en gemeenten betrokken.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren