Symposium Wegen naar de Toekomst op donderdag 11 maart van 13.30 tot 15.30 uur. 

Binnen onze ambitie om de klimaatdoelen te behalen heeft Zuid-Holland twee provinciale wegen CO2-negatief vernieuwd. Na de volledige renovatie van een trajectdeel van de N211 twee jaar geleden, is op 26 november jl. de vernieuwde N470 in gebruik genomen worden. Deze weg is over de volledige 17 kilometer duurzaam onderhouden en heringericht. Met behulp van 16 innovaties bespaart en compenseert de weg maar liefst driemaal de hoeveelheid CO2 die bij de werkzaamheden is vrijgekomen.

Het project van de N211|N470 GEEFT ENERGIE! Is voor ons een reis (geweest) die veel meer heeft losgemaakt dan een paar maatregelen en innovaties in en om de weg. Zo hebben we ook het aanbestedingsproces, de samenwerkings- en contractvormen en het beheerproces moeten heruitvinden. Kennis en ervaring die we graag met andere overheden delen zodat deze pilotwegen ook buiten onze organisatie een vliegwiel vormen voor de reductie van de CO2-footprint en het energieverbruik bij toekomstig beheer en onderhoud aan infrastructuur.

Tijdens het derde symposium Wegen naar de Toekomst wil de provincie Zuid-Holland over en weer kennis delen met andere overheden om een nieuwe stap te zetten richting duurzame infrastructuur. Marktpartijen delen eveneens hun visie op innoveren. 

Het symposium is bedoeld voor bestuurders, beleidsmedewerkers, interne opdrachtgevers en projectleiders bij de rijksoverheid, provincies en gemeenten.

In een talkshow van een uur komen alle onderwerpen kort ter sprake: vertaling van ambitie naar beleid, het proces van aanbesteding tot beheer en de toegepaste maatregelen en innovaties. Daaropvolgend bieden we parallel vier interactieve verdiepingssessies aan die dieper op de onderwerpen ingaan.
 

Programma

13:30 uur Talkshow Wegen naar de Toekomst

14:30 uur Verdiepingssessies (klik hier voor meer informatie over de sessies)

15:30 uur Einde

tips om zo productief mogelijk thuis
 tips om zo productief mogelijk thuis