Ronde tafel KIA Sleuteltechnologieën 'chemische biodiversiteit'
Cross-over KIA Sleuteltechnologieën en KIA Landbouw, Water en Voedsel

Di 30 januari 2024  | 14:00 - 16:30 uur | NWO Utrecht

Sleuteltechnologieën veranderen de manier waarop wij in de toekomst leven, leren, innoveren, werken en produceren. Ze bieden onder meer oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van landbouw, water en voedsel. Overheid, bedrijven en kennisinstellingen werken hiervoor samen. Zij worden uitgenodigd om mee te denken over het thema chemische biodiversiteit en de (door)ontwikkeling van sleuteltechnologieën om deze beter te benutten voor een duurzaam leven op aarde.

Ronde tafel NWO cross-over call

NWO heeft aangekondigd vanaf 2024 cross-over calls te willen opzetten. In voorbereiding daarvan organiseert de KIA Sleuteltechnologieën in samenwerking met de KIA Landbouw, Water en Voedsel een ronde tafel om te komen tot een voorstel daarvoor, rondom het thema chemische biodiversiteit. Meer informatie over het beoogde onderwerp staat onderaan deze pagina. Tijdens deze ronde tafel onderzoeken we met betrokkenen van relevante kennisinstellingen en bedrijven welke onderzoeksvragen over dit thema aandacht behoeven en welke (door)ontwikkeling van de sleuteltechnologieën Biomolecular and cell technologies en (Bio)Process technology daarvoor nodig is.

Programma

13:45 - Inloop

14:15 - Welkom | Koen Vermeer, Holland High Tech

14:20 - Updates

  • Update KIA ST | Leo Warmerdam, Holland High Tech
  • Update Nationale technologiestrategie | Bram Henneman, Economische Zaken en Klimaat
  • Programmering NWO | Frans van der Wel, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

14:50 - Cross-over thema 'Chemische biodiversiteit'

15:10 - Ronde tafel

  • Ronde 1: Bepalen doel/impact/bereik
  • Ronde 2: Afbakenen onderzoeksvragen en benodigde sleuteltechnologieën

16:25 Afsluiting

16:30 - Borrel

Locatie

NWO Utrecht
Winthontlaan 2
3542 KV Utrecht

Organisatie

Deze ronde tafel wordt georganiseerd door Holland High Tech, de topsector High Tech Systemen en Materialen, coördinator van de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën, en de Topsector Agri & Food, de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de Topsector Water en Maritiem, coördinatoren van de Kennis- en Innovatie Agenda Landbouw, Water en Voedsel.

Locatie

NWO Utrecht
Winthontlaan 2
3526KV Utrecht

 

Denk je dat deze uitnodiging (ook of beter) geschikt is voor een collega? Mail programmamanager Koen Vermeer, dan neemt hij contact met je op.

 

Themabeschrijving

Chemische biodiversiteit in biologie, en de rol daarvan voor het in stand houden van leven op aarde

De diversiteit aan biochemische stoffen is enorm en deze moleculen hebben bewezen een cruciale rol te spelen in de biologie en in de interactie van organismen binnen hun ecosysteem. Tegelijkertijd hebben veel van deze biochemische stoffen diverse toepassingen gevonden voor menselijk gebruik. Echter, het grootste deel van dit reservoir is onbenut en fundamentele aspecten van deze biochemische stoffen zijn nog steeds onbekend.

Ter voorbereiding van een voorstel voor een NWO cross-over call, zullen we bespreken welke kennis- en technologische hiaten bestaan om fundamentele aspecten zoals de biosynthese, evolutie en rol van deze stoffen beter te begrijpen. We zullen ons richten op de benodigde technologische (door)ontwikkeling binnen sleuteltechnologieën zoals Biomolecular and cell technologies en (Bio)Process technology om deze biochemische diversiteit beter te kunnen benutten en daarmee bij te dragen aan een de kwaliteit van leven en een fossielvrij, duurzaam leven op aarde.

 

Voorbeelden

  • Hoogwaardige inhoudstoffen: Om beter te kunnen putten uit de chemische biodiversiteit op aarde en bijvoorbeeld geïdentificeerde natuurlijk biocides of voedingsingrediënten te produceren, is verbetering nodig in de technologieën voor genfunctie en biotechnologische productie. Met AI-gedreven prioritering van kandidaatgenen en HTP enzym screening zullen de relevante biosynthetische enzymen uit sequentiedatabases moeten worden geselecteerd. Vervolgens is verbetering nodig in metabolic engineering en bioprocessing om deze natuurlijke stoffen sneller en op voldoende schaal via fermentatie te kunnen produceren.
  • Geneesmiddelen: Een betere en meer gedetailleerde structurele karakterisering van de chemische biodiversiteit kan leiden tot de identificatie van moleculen die als inspiratie kunnen dienen voor nieuw medicijnen zoals nieuwe antibiotica. Biosynthese-enzymen kunnen gebruikt worden om specifieke functionaliteiten of chemische handvaten toe te voegen aan deze lead-molecules voor verdere chemische functionalisering. Na validatie kunnen deze geproduceerd worden via biotechnologie eventueel in combinatie met chemie, voor humane en veterinaire toepassingen
  • Plant Breeding: fytochemicals spelen een belangrijke rol in zowel de ontwikkeling van planten als de verdediging van planten tegen plagen. Orthologen van geïdentificeerde genen in gewassen betrokken bij hun biosynthese kunnen aangepast worden om plant ontwikkeling te sturen of resistentie  tegen ziekten en plagen te verkrijgen. Hiervoor zal genome editing  geoptimaliseerd moeten worden om genen niet alleen te inactiveren,  maar ook om genexpressie aan te passen door gericht nucleotiden te veranderen.
  • Diagnose en biomarkers: efficiëntere en meer gedetailleerd metabolische fingerprinting kan een beter beeld geven van de fysiologische staat van cellen of weefsels en daarmee inzicht in de ontwikkeling van biologische (ziekte)-processen in plant en dier. Dit zal bijdragen aan de ontwikkeling van biomarkers voor diagnostiek.

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren