Kick Off 29 augustus 2023

Thema: Schoolveiligheid – Geweld op school

 

Datum: 29 augustus 2023

Tijd: 9.00- 17.00 uur (8.30 inloop)

Locatie: ZZIIN,  Javastraat 26, Den Haag

 

Workshop 1: Evelijn Jeunink en Merel Nijs - Digitale veiligheid

Het sociale leven van jongeren speelt zich voor een groot deel in de digitale wereld af. Het geeft jongeren de mogelijkheid om in contact te blijven en vriendschappen te onderhouden. Er is echter ook een keerzijde, denk aan cyberpesten en sexting. In deze workshop gaan we hierop in samen met de wijkagent. We leggen uit hoe het OPDC samenwerkt met de wijkagent en hoe we snel kunnen schakelen bij incidenten. Ook de Functionaris Gegevensbescherming van het Samenwerkingsverband sluit aan omdat de privacy van leerlingen een rol kan spelen bij het afhandelen van incidenten.

 

Workshop 2: Ingrid Paardekooper en Tonnes Blonk - Netwerk veilige school

De secretaris van het VO Platform, Ingrid Paardekooper, vertelt over het ontstaan, de inhoud en het doel van dit programma, dat op 1 oktober van start gaat. Programmamanager Tonnes Blonk is mogelijk aanwezig.

Nieuw programma Netwerk Veilige School (NVS)

De laatste jaren worden scholen in toenemende mate geconfronteerd met jeugdcriminaliteit die de wijk en zelfs de stad ontstijgt. Het gaat dan met name om geweldsincidenten rondom gewelddadige, rivaliserende jeugdgroepen. Om de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de veiligheid van leerlingen en personeel, moeten de VO-scholen kennis hebben van (de trends in) jeugdcriminaliteit en niet alleen weten hoe en met wie ze moeten handelen bij incidenten, maar vooral ook hoe ze die kunnen voorkomen.

Afgelopen jaar is daarom gewerkt aan een nieuw ondersteunend programma voor het voortgezet onderwijs – het programma Netwerk Veilige School (NVS) – dat drie doelen heeft:

  1. Een veilig leer- en leefklimaat op en rond de scholen creëren en behouden.
  2. Het verbinden en laten samenwerken van de relevante partners, in de veiligheidsketen en in de stad (politie, gemeente, OM, partners in de wijk en stad)  op het gebied van schoolveiligheid.
  3. Mogelijkheden creëren voor opschaling bij acute situaties die directe interventie van de partners vragen.

 

Workshop 3: Leila Prnjavorac - Gelijkwaardigheid en respect in onderlinge omgang
Leila gaat met je in gesprek over gelijkwaardigheid en respect in onderlinge omgang. Aan de hand van de ‘6 seks en relatie regels”, wanneer is iets gezond en wanneer wordt het (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Hierin gaan jullie aan de hand van video’s en stellingen een over de streep spel spelen. Een goede manier om inzicht te krijgen en wanneer iets oké is of over de grens gaat, waarin het grijze gebied ook wordt meegenomen.

 

Workshop 4: Leo Keuvelaar - Sterk voor de klas
Veilig kunnen werken en jezelf ook veilig voelen binnen de organisatie waar je werkt, is belangrijk voor iedereen. Het veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om jezelf te kunnen ontwikkelen en in te kunnen spelen op alle veranderingen.

Het voorkomen van agressief gedrag en het kunnen omgaan met agressie speelt hierbij een belangrijk rol. “Ik voel me zekerder en straal dat uit”.

 

Let op: hoe eerder je reageert des te beter, per workshop is er een max aantal deelnemers.

Inspiratielezing Jelle Jolles:
De lerende tiener en zijn brein: handvatten voor het onderwijs

Fotograaf: Merlijn Doomernik

Door Jelle Jolles, publicist en emeritus hoogleraar Neuropsychologie.

Als specialist op gebied van leren, ontplooiing en het brein is hij een actief pleitbezorger voor een uitwisseling tussen wetenschap en het domein van onderwijs, opvoeding en ontplooiing. Hij was vele jaren werkzaam in de onderwijsinnovatie en is auteur van de bestsellers Het Tienerbrein (2016) en van Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, denken en het brein (2020).

 

De tiener is ‘werk in uitvoering’ tot ver na het 20e jaar. Jongeren doen in de lange periode van de adolescentie veel kennis en ervaringen op, en dat is nodig om zich tezijnertijd als volwassene een zelfstandige positie te verwerven in onze samenleving. Uit recent onderzoek blijkt dat het niet alleen gaat om de schoolse kennis en vaardigheden en de ‘cognitieve ontwikkeling’, maar met name ook het zich ontwikkelende sociale brein van de tiener. Al vanaf het eind van de kindertijd zijn de sociale en emotionele ontwikkeling van groot belang voor leren, functioneren en gedrag: belangrijk voor het schools presteren én voor de ontplooiing als persoon. Het blijkt dat prikkels uit de omgeving van af zeer vroeg in de kindertijd tot ruim na het 20e jaar essentieel zijn voor de rijping van de hersenen. Vandaar dat nieuwsgierigheid een van de belangrijkste functies is van de zich ontwikkelende jongere en diens brein. Daarom zijn leraren, ouders en coaches essentieel: ze verzorgen de voorwaarden voor het leren en presteren, voor de persoonlijke groei, de ontwikkeling van de identiteit en uiteindelijk de ontplooiing. 

In de inspiratielezing voor SWVZHW zal dhr. Jolles ingaan op de zich ontwikkelende tiener. Hij wil laten zien waarom ook de slimme leerling soms van die oliedomme dingen doet, ongeïnteresseerd, ongeconcentreerd of zelfs agressief kan zijn; hoe het komt dat ‘die aartsluie jongen’ toch hongerig naar kennis kan zijn; wat er aan de hand is met die leerling die in de eerste jaren van de middelbare school onder presteert en vervolgens een sprintje trekt en dan plots bij de besten van de klas blijkt te horen. Hij besteedt veel aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling en aan welbevinden en factoren die daarvoor belemmerend zijn, en aan kinderen die buiten de boot dreigen te vallen. Zijn verhaal gaat over nieuwsgierigheid, over verbeelding, over plannen, kiezen en beslissen, over taal en denken, concentratie en over interesses of juist het afgeleid-zijn. Het verhaal gaat in de tienertijd als periode van ‘kansen en mogelijkheden’ en over de gebruiksaanwijzing van de tiener. Daarbij bespreekt hij de handvatten die leraren en onderwijsbegeleiders hebben om de jonge leerling zo goed mogelijk te begeleiden op het pad dat uiteindelijk leidt tot goede leermotivatie en studieprestaties maar ook tot autonomie en tot ontplooiing. 

 

Alvast meer lezen over het werk van Jelle Jolles: Op de website www.jellejolles.nl is veel nadere informatie te vinden, met vrij beschikbare artikelen (vrij ter download). Het recente boek ‘Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, denken en het brein’ (Uitgeverij Pluim, 2020) wordt veel gebruikt in onderwijs en opvoeding (compacte samenvatting: https://jellejolles.nl/leerjekindkennen . Jolles heeft veel LinkedIn posts en artikelen die ingaan op onderwijspraktijk, op onderwijsinnovatie en ‘de lerende leerling’. Op zijn YouTube kanaal zijn video’s te vinden over zijn presentaties, zoals zijn recente online lezing over het  tienerbrein: https://www.youtube.com/watch?v=gFeFXn67JQQ.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren