Terugblik SYMPOSIUM

De impact van klimaatverandering op opvoeden en opgroeien

Een realistische en hoopvolle toekomst

Universiteit Utrecht - Dynamics of Youth, Jonge Klimaatbeweging en het Nederlands Jeugdinstituut hebben op 28 februari een symposium over de impact over klimaatverandering over opvoeden en opgroeien georganiseerd.

Het klimaat heeft grote gevolgen op het opgroeien en opvoeden. En dat vraagt iets van betrokken partijen zoals ouders en opvoeders, docenten, pedagogen, beleidsmakers en jongeren. Nu en in de toekomst. Wat betekent klimaatverandering voor het opvoeden en opgroeien? En hoe kijk je samen met kinderen en jongeren naar een realistische en hoopvolle toekomst?

Hieronder delen wij een aantal (video) presentaties van deze dag.

Proef de sfeer met de StandUpBlog van Merel Steinweg

StandUpBlogger Merel Steinweg legde haar oor te luister bij de lezingen, workshops, een interactief spel, een panelgesprek en in de wandelgangen. Alle indrukken heeft ze verwerkt in een StandUpBlog, die zij aan het einde van de dag op een zeepkist voordroeg. Een bloemlezing over urgentie, klimaatopvoeding en klimaateducatie, ongeduld, urgentie en het aspect tijd. Haar motto is: woorden geven aan wat niet gezegd wordt. Luister en laat je meevoeren in deze terugblik.

Klimaatverandering laat jongeren niet onberoerd – Presentatie door Sander Thomaes

Klimaatverandering heeft impact op de huidige generatie jongeren die een onzekere toekomst tegemoet gaan en zich daar zorgen over maken, de ene meer dan de ander. Jongeren zijn niet verantwoordelijk voor klimaatverandering, maar willen wel onderdeel zijn van oplossingen en hun steentje bijdragen. Hoe kunnen we jongeren daarin ondersteunen, bewustmaken van duurzaam gedrag, en in het onderwijs aansluiten bij hun behoeften vanuit de didactiek van de hoop? Sander Thomaes gaf een inleiding op het thema. Hij is Professor Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht en leidt het onderzoeksproject GREENTEENS, waarin het klimaatgedrag van jongeren wordt onderzocht om duurzaam gedrag van jongeren te begrijpen en stimuleren.

Wat betekent klimaatverandering voor de jeugd? Vier deskundigen aan het woord in een panel gesprek

Hoeveel zorgen maken jongeren zich over klimaatverandering, hoe kan klimaateducatie kinderen en jongeren op een hoopvolle manier ondersteunen, wanneer komen kinderrechten in het gedrang als het gaat om klimaatverandering en welke acties en initiatieven ondernemen jongeren zelf om zich in te zeten voor een duurzame wereld. Over deze onderwerpen gingen vier deskundigen met elkaar in gesprek tijdens het symposium.

Andrik Becht, doet onderzoek naar het klimaatgedrag van jongeren aan de Universiteit Utrecht. Tom van Yperen is orthopedagoog en werkzaam bij van het Nederlands Jeugdinstituut. Hij heeft een rapport geschreven over de pedagogiek van de hoop. Maartje Bregman is klimaatoptimist en bestuurslid marketing communicatie van de Jonge Klimaatbeweging. Ze focust zich vooral op wat je wél kunt doen en zo mobiliseert ze jongeren om imperfect in actie te komen voor die groene toekomst waar we allemaal zo naar verlangen. Johan Kruip is expert Kinderrechten en onderzoek bij Unicef.  

Workshops

Hieronder vind je de presentaties van de workshops:

1.1 Klimaateducatie, effectieve werkvormen door Universiteit Utrecht – Dynamics of Youth & Stichting Technotrend
Klik hier voor de presentatie

1.2 Klimaatverandering, stem van jongeren in organisaties in het bedrijfsleven door de Jonge Klimaatbeweging.
Klik hier voor de presentatie

1.3 Kinderrechten en klimaatverandering door Unicef.
Klik hier voor de presentatie

2.1 Jongeren & communicatie rondom klimaatverandering door de Jonge Klimaatbeweging & Universiteit Utrecht – Dynamics of Youth.
Klik hier voor de presentatie

2.2 Kinderrechten en klimaatverandering door Unicef.
Klik hier voor de presentatie

2.3 De impact van klimaatverandering op opgroeien en opvoeden door NJi & Stichting Alexander
Klik hier voor de presentatie

 

Universiteit Utrecht - Dynamics of Youth, Jonge Klimaatbeweging en het Nederlands Jeugdinstituut