Klimaatwandeling op Stille Zaterdag

Tussen Goede Vrijdag en Paasochtend is het stil. We treuren over lijden en dood, stellen onszelf vragen, wachten af, en verlangen ondanks alles naar een nieuw begin. Stille Zaterdag is bij uitstek een dag om anderen te ontmoeten. Het kan toch niet waar zijn, dat het leven op onze planeet ten einde komt? Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Kijk jij ook uit naar hoopvolle signalen dat dit het einde niet is? Wat doe jij zelf, voor een goede toekomst van onze wereld?   

De Raad van Kerken organiseert voor leden en vrienden van de aangesloten kerken een Klimaatwandeling, op Stille Zaterdag 16 april, door de Dapperbuurt en de Indische buurt in Amsterdam-Oost.

We gaan in kleine groepen op bezoek bij groene en duurzaamheidsinitiatieven. Kunstenaars zetten hun ateliers open, buurtbewoners vertellen over hun inzet voor een groene omgeving, organisaties tonen wat zij doen om mensen te betrekken bij de noodzaak om anders te gaan consumeren.

 

 

 

 

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren