Ongehoord, ongezien:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kwetsbaarheid in het strafrecht

23-mei-2024 | Koninklijk Instituut voor de Tropen

Congres ‘Ongehoord, ongezien: kwetsbaarheid in het strafrecht’

Op donderdag 23 mei 2024 organiseert het Amsterdam Center for Criminal Justice van de Universiteit van Amsterdam i.s.m. de Stichting Mens&Strafrecht, het congres 'Ongehoord, ongezien: kwetsbaarheid in het strafrecht'.

Tijdens dit congres benoemen we o.l.v. dagvoorzitter Bram de Waal de kwetsbaarheden binnen het strafrechtsysteem en bespreken we hoe deze invloed hebben op individuen. Via lezingen en paneldiscussies met inspirerende sprekers krijg je als deelnemer een dieper begrip van deze kwetsbaarheden en word je uitgedaagd om je eigen rol als juridisch professional, wetenschapper, journalist of student te overdenken.

Er lijkt bij de toepassing van het strafrecht weinig ruimte voor het thema kwetsbaarheid. Centraal staat de robuuste overheidsreactie op allerlei soorten misdaad, waaronder ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. Toch speelt kwetsbaarheid hierin een belangrijke rol. Factoren die deze kwetsbaarheid vergroten zijn o.a. de hoeveelheid strafzaken en de beschikbare capaciteit, digitalisering, globalisering, verruwing van georganiseerde criminaliteit, maatschappelijke spanning en polarisatie. Dit congres biedt de kans om de bewustwording te vergroten en is een startpunt voor een multidimensionale verkenning.

Doelgroep

Het congres is voor allerlei deelnemers nuttig, leerzaam, interessant en inspirerend. Denk bijvoorbeeld aan de professionals die actief zijn in het strafrecht. De strafrechter, officier van justitie, strafadvocaat en misdaadjournalist kunnen in de uitoefening van hun werk immers geconfronteerd worden met allerlei dimensies van kwetsbaarheid. Dit congres is daarnaast interessant voor wetenschappers, UvA-masterstudenten Strafrecht en eenieder die zich verbonden voelt met dit thema.

Taal

De voertaal tijdens het congres is Nederlands.

Locatie

Het congres zal plaatsvinden in het monumentale gebouw van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Het adres is: Mauritskade 63, Amsterdam.