Welkom

De congrescommissie nodigt u van harte uit voor het alweer 9e congres van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) op donderdag 10 februari 2022. Deze editie krijgt ons congres een online vorm.

Vroeg begonnen, veel gewonnen!
Samen-werken aan veiligheid van kinderen

Een zwangerschap en bevalling worden meestal als positieve gebeurtenissen gezien, maar kunnen ook veel stress met zich meebrengen. Stress voor aanstaande ouders en stress voor het (on)geboren kind. Dit kan leiden tot onwenselijke en onveilige situaties.

Tijdens het congres kijken we vanuit verschillende perspectieven naar de veiligheid van het ongeboren en pasgeboren kind. Welke factoren in de zwangerschap maken het ongeboren en pasgeboren kind extra kwetsbaar? Welke, soms kleine signalen, zijn een uiting van mogelijke kindermishandeling en mogen niet worden gemist? Hoe worden we beïnvloed door onze ervaringen en in hoeverre is drang en dwang geoorloofd in het belang van het ongeboren kind? Interessante materie voor iedereen die werkt met zwangeren en kinderen, of dat nu in het medisch, hulpverlening of juridisch circuit is.

Het LECK-congres is bij uitstek een gelegenheid om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Dit doen we onder het motto: werken aan veiligheid van kinderen doen we samen!

Start van het congres: 09.00 uur
Einde van het congres: 17.15 uur

Schrijf je in voor het LECK-congres 2022! Aanmelden was mogelijk tot dinsdag 8 februari.

Het LECK-congres is toegankelijk voor alle medische en juridische professionals. Het is bedoeld voor iedereen die een adequate duiding van letsels, goed samenwerken bij een vermoeden van kindermishandeling en de juiste juridische kaders belangrijk vinden. 

Meer informatie en inschrijven via Aanmelden

Het volledige programma vindt u onder de tab 'Programma'.

Het organisatiecomité
Drs. Caroline Hartdorff, kinderarts-intensivist, forensisch arts minderjarigen i.o. NFI
Drs. Nienke van Heesewijk, vertrouwensarts i.o. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, gynaecoloog
Femke Kamberg, coördinator LECK
Dr. Mascha Kamphuis, arts MG-jeugdarts KNMG, medisch directeur LECK
Drs. Imke van Kessel, LECK-kinderarts, fellow sociale pediatrie Amsterdam UMC
Drs. Michelle Nagtegaal, forensisch arts in opleiding NFI en arts-onderzoeker
Drs. Ingrid Russel, LECK-kinderarts en kinderarts sociale pediatrie UMC Utrecht
Drs. Henrique Sachse, Arts Maatschappij en Gezondheid, vertrouwensarts. Veilig Thuis Hollands Midden, Leiden/Gouda
Wanda van der Vaart, secretaresse LECK

 

Volg ons op Twitter via @HetLECK

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren