Welkom

De congrescommissie nodigt u namens het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) van harte uit voor het 10e LECK-congres op donderdag 9 februari 2023 op locatie bij Pathé Utrecht Leidsche Rijn.

Tijdig signaleren en interveniëren bij vermoeden van kindermishandeling
Hoe eerder, hoe (veel) beter!

Zoals u van het LECK gewend bent zal het onderwerp vanuit verschillende professionele oogpunten en wetenschappelijke inzichten worden belicht. Naast plenaire sessies vinden er ook parallelsessies in kleinere groepen plaats, waarin ruimte is voor verdieping en interdisciplinaire verbinding.

Een ogenschijnlijk medisch onbelangrijke bevinding kan een eerste uiting zijn van kindermishandeling. Tijdig signaleren van mogelijke kindermishandeling is essentieel, evenals het zetten van de juiste vervolgstappen om deze diagnose te verwerpen of te herkennen en te kunnen interveniëren. Bij welke bevindingen en signalen moet u extra alert zijn? Waarom is het belangrijk niet alleen het kind dat u voor u hebt te beoordelen, maar ook te kijken naar broertjes en zusjes? Hoe ziet het proces van Veilig Thuis na een LECK advies eruit? Wat kunt u doen om een situatie van huiselijk geweld te doorbreken en kinderen uit een onveilige situatie halen? Deze en andere onderwerpen op het gebied van signaleren en interveniëren komen in de diverse sessies aan bod.

Meer informatie en inschrijven via Aanmelden

Deze editie zal primair fysiek plaatsvinden op locatie bij Pathé Utrecht Leidsche Rijn. Voordelen van fysiek aansluiten zijn dat u in dat geval zelf kunt kiezen welke parallelsessies u bijwoont (op basis van beschikbaarheid), het intercollegiale overleg tijdens de pauzes en natuurlijk het kopje koffie/thee en de lekkere lunch die voor u klaar staan.

Indien fysiek aansluiten toch niet mogelijk is, bestaat de mogelijkheid tot online deelname van de sessies gehouden in de plenaire zaal.

Het LECK-congres is bij uitstek een gelegenheid om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Dit doen we onder het motto: werken aan veiligheid doen we samen!

Aanmelden was mogelijk tot maandag 6 februari.

Start van het congres: 09.00 uur
Einde van het congres: 17.00 uur

Het organisatiecomité

Drs. Marijke Buiskool, forensisch arts KNMG, GGD Hollands-Midden
Dr. Machtelt Bouwman, LECK-kinderarts en kinderarts sociale pediatrie Emma kinderziekenhuis-Amsterdam UMC
Drs. Lia Jak, Arts M+G, vertrouwensarts, instituutsopleider NSPOH
Femke Kamberg, coördinator Stichting LECK
Prof. dr. Rick van Rijn, LECK-radioloog, kinderradioloog Emma kinderziekenhuis-Amsterdam UMC afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
Dr. Jopje Ruskamp, LECK-kinderarts en kinderarts sociale pediatrie UMC Utrecht
Drs. Heike Terlingen, LECK-forensisch arts, NFI deskundige forensische geneeskunde minderjarigen, kinderarts
Wanda van der Vaart, secretaresse Stichting LECK
Drs. Selena de Vries, LECK-forensisch arts, NFI deskundige forensische geneeskunde minderjarigen, forensisch arts KNMG

Mochten er verscherpte maatregelen komen in verband met corona, dan schakelen we over naar een volledig online programma.
 

 

Volg ons op Twitter via @HetLECK

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren