15 mei 2023

15:30

Ontvangst

16:00 - 17:15

Plenair deel met interactieve deelname leden over Omgevingswet en stikstof

17:15 - 17:45

Branchegenoten in gesprek over CO2-reductie (CO2- prestatieladder)

17:45 - 18:15

Luchtige afsluiting

18:15

Buffet en napraten met collega’s