Uitnodiging voor (aankomend) bestuurders

leergang WSV besturen

 

De zorggroepen Rijncoepel en ROHWN/WSV Support hebben samen met Reos en Zorg en Zekerheid het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een leergang voor WSV-besturen. Het is dan ook de bedoeling dat je als WSV-bestuur deel neemt aan deze opleiding, waarbij jullie als persoon én als bestuur gestimuleerd worden om het geleerde direct in de dagelijkse praktijk toe te passen.
 
Hierna nemen we je graag kort mee in de aanleiding, inhoud en opzet van deze leergang.

Waarom deze leergang?

Binnen jullie wijksamenwerkingsverband (WSV) wordt dagelijks hard gewerkt aan het leveren van goede en passende zorg en ondersteuning aan de inwoners van jullie wijk en omgeving. Als eerstelijnsprofessionals zijn jullie voor hen dichtbij en vertrouwd. Om deze zorg en ondersteuning op een goede manier te kunnen leveren is planmatige, doelgerichte en goede samenwerking binnen het WSV en met jullie zorg- en welzijnspartners van groot belang. In deze leergang voor WSV-besturen wordt er aandacht besteed aan thema’s die een bijdrage leveren aan het optimaliseren van deze samenwerking. We hebben hierbij volop aandacht voor de veranderende wereld waarin jullie WSV zich beweegt.

Tijdens de scholingsdagen gaan jullie als bestuur met elkaar aan de slag voor het eigen WSV. Het is dan ook belangrijk dat jullie als bestuur deelnemen. Mochten er niet minimaal drie bestuurders deel kunnen nemen horen wij dat graag zodat wij met jullie de mogelijkheden kunnen bespreken. 

Wat kan ik verwachten van de leergang?

Er zijn 5 thema’s die leidend zijn voor de 5 dagdelen van de leergang, namelijk:

  1. Interne en externe omgeving
  2. Plannen maken
  3. Samenwerken
  4. Uitvoeren en monitoren
  5. Financieel management

 
De inhoud van deze 5 thema’s overlappen elkaar gedurende de leergang. Hierdoor kunnen we met elkaar de benodigde verbindingen maken. Door het geleerde direct toe te passen in het dagelijkse (bestuurlijke) werk, doe je niet enkel kennis op, maar werken jullie direct aan je vaardigheden, houding en gedrag. Kortom, naast de geplande bijeenkomsten is er ook aandacht voor het leren vanuit jullie huidige samenwerking en ruimte voor individuele reflectie.

Welke tijdsinvestering vraagt de leergang van mij?

Elke studiedag vraagt enige voorbereiding. Het schriftelijk materiaal daarvoor is te vinden in gedeelde mappen waar je als deelnemer van de pilotgroep toegang toe hebt. Daarnaast wordt een Whatsapp-groep aangemaakt waar aan de trainers of elkaar vragen gesteld kunnen worden of ervaringen gedeeld.
 
Elke studiedag wordt aan jullie als bestuur een praktijkopdracht meegegeven waar je in de periode tot de volgende module met je eigen WSV-bestuur aan kunt werken. Daarbij wordt steeds de verbinding gemaakt met jullie praktijksituatie en vraagstukken. De tijdsinvestering varieert per module, maar komt gemiddeld uit op zo’n 10 uur per module. Verdeeld over circa 4 uur voorbereiding en het werken aan de opdracht en een studiedag van 6 uur (exclusief diner). 

Is de leergang geaccrediteerd?
Er wordt voor tussen de 48-50 uur accreditatie aangevraagd voor fysiotherapeuten (KNGF 41 punten toegekend & Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister 20 punten toegekend), diëtisten (ADAP)-> 50 punten toegekend, apothekers (OA) 30 punten toegekend en huisartsen (ABC1)->30 punten toegekend.

Wat zijn de kosten?
Deze opleiding wordt voor 50% gefinancierd uit een extra financiering vanuit Zorg en Zekerheid. Als deelnemer draag je de andere 50% bij aan de kosten van de leergang. De kosten voor u persoonlijk bedragen €1.270,- inclusief BTW. Deze kunnen niet uit WSV-gelden (O&I) gelden gefinancierd worden en mogen dus niet terugkomen op de begroting aangezien Zorg en Zekerheid, zoals eerder vermeld, al 50% bijdraagt in de kosten. 

Data bijeenkomsten:

  1. 8 september 2022
  2. 10 november 2022
  3. 22 december 2022
  4. 19 januari 2023
  5. 16 februari 2023

Tijd: 13.30 tot uiterlijk 21.00 uur (inclusief diner)
Inloop: 13: 15 - 13:30 uur 
Blok 1: 13.30 – 17.30 uur
Diner:  17.30 – 19.00 uur
Blok 2: 19.00 – 21.00 uur

Locatie:

Locatie: Van der Valk Sassenheim
We nemen vanzelfsprekend de geldende coronamaatregelen in acht. Zo nodig wordt een module uitgesteld, in aangepaste vorm online aangeboden of - in afstemming met jullie - vroeger op de dag gestart (09.30 uur start).
 

Trainers:
Marjan van Endt (teamcoach en trainer) en Eva van Steenbergen (programma adviseur Reos).

Contact:

Willen jullie je aanmelden of heb je nog vragen? Laat het ons weten via info@sso-caliber.nl of telefoonnummer 0252-767099 (Jonathan Baldi).
 
Bij succesvol verloop van deze leergang, volgen leergangen waar ook andere WSV-besturen aan deel kunnen nemen.

Op alle nascholingen van de ©aliber Academie zijn de Algemene voorwaarden van Stichting ©aliber van toepassing.
Algemene voorwaarden scholing ©aliber Academie


 

€ 1.270,00

Totaal: € 1.270,00

Inclusief € 220,42 BTW

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren