Matchmaking Day
28 oktober 2021
 

Om ons aan te passen aan klimaatverandering, deze te voorkomen of de negatieve gevolgen ervan te beperken, is een transitie richting een circulaire en klimaat-robuuste samenleving noodzakelijk. De ambitie staat, en is door WUR vormgegeven in het Kennisbasis programma 'Circulair en Klimaatneutraal', verder gespecificeerd in 3 hoofdthema's:

1. Beleid in circulaire transities

2. Herontwerp van primaire productie systemen

3. Divers gebruik van biomassa stromen


We onderzoeken graag in dialoog met belanghebbenden uit beleid, bedrijfsleven en samenleving hoe de kennis en resultaten het best ten nut gemaakt kunnen worden voor een circulaire en klimaat-robuuste samenleving en wat er in het programma nog moet gebeuren om dit te realiseren. 

Wij nodigen u graag uit om op donderdag 28 oktober 2021 deel te nemen aan het Matchmaking event van onderzoeksprojecten en een diverse groep stakeholders tijdens de CCNS Matchmaking Day. Uw bijdrage wordt gebruikt om de onderzoek en innovatie activiteiten in het laatste jaar van de projecten van het Kennisbasis programma 'Circulair en Klimaatneutraal' van Wageningen University & Research mee vorm te geven.

 

xxxxxxxxxxx