Live Masterclass Recidief van chronische rinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu.. 

woensdagavond 22 juni 2022 | Amsterdam

Gegevens deelnemer

In het kader van GDPR leeft Springer de wet- en regelgeving na zoals deze wordt gesteld door deze wet. Voor deze nascholing geldt dat het een samenwerking betreft tussen Springer en Sanofi en dat zij elk hun eigen doel en middelen bepalen in de verwerking van persoonsgegevens. Springer en Sanofi zijn daarmee afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijken. De privacyvoorwaarden die van toepassing zijn vindt u hier: Springer Healthcare & Sanofi