Medisch Management op Maat

Een opmaat naar creatieve participatie in de zorg

8 december 2023 

Van der Valk hotel Groningen-Hoogkerk

N.B. U kunt uw wensen tot 1 week voorafgaande aan de nascholing doorgeven. Alleen dan kunnen wij rekening houden met uw wensen.

Voor AIOS werkzaam in het UMCG geldt dat de deelnamekosten worden gefinancierd door het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden. 

€ 0,00

Totaal: € 0,00