website banner

Hogeschool Rotterdam

Minor Rotterdamse Energietransitie

Komend studiejaar start er een nieuwe minorronde aan Hogeschool Rotterdam. In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om een nieuwe vorm van onderwijs aan te bieden, waarbij techniekstudenten meer de mogelijkheid hebben zich te specialiseren in hun interesses en in contact te komen met de praktijk. Afgelopen jaren had het programma een continue instroom van 80 studenten vanuit Werktuigbouwkunde, Scheepsbouwkunde, Chemische Technologie en Elektrotechniek en andere relevante techniek opleidingen. Vier minorprogramma's zijn samengevoegd tot een programma met vier specialisaties:

  • Specialisatie 1: Constructie – richt zich op mechanica, werken met standaarden en detail engineering van staalconstructies

  • Specialisatie 2: Energie – richt zich op energietechniek, warmtetechniek en verduurzaming van procesindustrie

  • Specialisatie 3: Maritiem – richt zich op het ontwerpen van nieuwe typen schepen en drijvende turbines

  • Specialisatie 4: Power – richt zicht op groot vermogen elektriciteit en netcongestie

Parallel aan de specialisatie biedt de bundeling van minorstudenten de kans om ook buiten hun gebied kennis op te doen over de ontwikkeling van de regio. Dit ontstaat door het aanbod van een pakket keuzemodules met thema’s als (floating) offshore wind, waterstof, eindige elementen, warmte-integratie en slimme elektrificatie naast een programma waarbij wij studenten in contact brengen met de praktijk.

Om studenten zo goed mogelijk kennis te laten maken met de ontwikkeling van onze offshore- en havenindustrie, zijn wij op zoek naar praktijkvraagstukken, gastcolleges en excursies. Studenten oriënteren zich tijdens de minor volop op hun eerste werkgever, want na de minor is het enkel afstuderen en dan komt deze nieuwe lichting jonge ingenieurs op de arbeidsmarkt.