Uitzending MS: welk middel voor welke patiënt? 

Donderdagavond 26 januari 2023 | Amsterdam

Gegevens deelnemer

Zakelijke gegevens

In het kader van GDPR leeft Springer de wet- en regelgeving na zoals deze wordt gesteld door deze wet. Voor deze nascholing geldt dat het een samenwerking betreft tussen Springer, Bristol Meyers Squibb, Merck, Novartis en Sanofi en dat zij elk hun eigen doel en middelen bepalen in de verwerking van persoonsgegevens. Springer, Bristol Meyers Squibb, Merck, Novartis en Sanofi zijn daarmee afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijken. De privacyvoorwaarden die van toepassing zijn vindt u hier: Springer HealthcareMerck, Novartis en Sanofi.