Regiobijeenkomst drones en kleine luchtvaart boven N2000 gebieden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert samen met provincies, de dronesector en kennisinstituten drie regiobijeenkomsten met als doel het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van N2000 en de inzet van drones en kleine luchtvaart voor professionele toepassingen.   

In 2019 heeft bureau Waardenburg een uitgebreid onderzoek naar de invloed van drones op de natuur uitgevoerd. Ook is er een afwegingsmodel gemaakt voor dronepiloten en vergunningverleners waar goede ervaringen mee opgedaan zijn. Vanuit de professionele dronesector zullen praktijkervaringen gedeeld worden over uitgevoerde dronevluchten in N2000 gebieden.

Op 4, 18 en 27 oktober worden regiobijeenkomsten georganiseerd bedoeld voor specialisten bij provincies en overheden die betrokken zijn bij drones, kleine luchtvaart en N2000.

Tijdens deze middag is er een paneldiscussie en worden er (onderzoeks)wensen opgehaald om de regelgeving en handhaving te harmoniseren.

Om inzicht te geven in de impact van drones en kleine luchtvaart zullen er ook belevingsvluchten uitgevoerd worden.

Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid voor discussie en netwerken.

De N2000 maatregelen hebben tot doel om:
… de natuurlijke habitats en de wilde dier- en plantesoorten van communautair belang in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen.

 

 

Met medewerking van:

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren