Nascholingsbijeenkomst Consortium Psychiatrie

Maandag 15 mei 2023

Let op: u kunt zich vandaag nog via deze weg aanmelden. U staat dan echter niet op de presentielijst. U kunt zich vanmiddag melden bij de registratiebalie en dan wordt uw naam alsnog toegevoegd aan de lijst.

N.B. Het buffet is vegetarisch. U kunt uw voedselovergevoeligheid tot 24 april 2023 doorgeven. Alleen dan kunnen wij er rekening mee houden.

Wilt u een collega uitnodigen voor dit evenement? Vul hieronder de gegevens in.

Totaal: € 0,00