Netwerkavond GGZ Rijn en Duin op maandag 22 mei a.s. 

Rijn en Duin organiseert op maandag 22 mei een GGZ-netwerkavond bij Van der Valk in Sassenheim. Een netwerkavond in marktvorm waar je veel informatie kunt halen, inspiratie kan opdoen en met elkaar in gesprek kunt gaan over diverse GGZ-initiatieven uit de regio. 
De avond start met inloop en hapje en drankje om 18:00 uur, om 18:30 uur zal de afdeling zorginhoud en Innovatie Rijn en Duin de avond openen en is daarna gelegenheid om tot 21:00 uur met alle deelnemers van de kramen in gesprek te gaan.  
Alvast een voorproefje vanuit alle deelnemers die voor jullie aanwezig zijn:

  • Voor nieuwe inspiratie en alles wat je wilt weten over ‘de nieuwe GGZ’ en vragen stellen aan ervaringsdeskundigen van Stichting Lumen (Home - Stichting Lumen Holland Rijnland (lumen-hollandrijnland.nl) en wat zij voor patiënten met GGZ problematiek kunnen doen. 
  • Een aantal tweedelijns GGZ-partners zoals Transparant en Transparant Next (de consultatieve dienst Transparant Next (transparant-next.nl)), PsyQ, Brijder en Rivierduinen heeft ook aangegeven te willen deelnemen indien mogelijk. 
  • Specifiek voor vragen over jongeren/ jeugd zijn twee jeugdartsen van het ADHD-centrum in Oegstgeests (KinderADHDcentrum) en @ease aanwezig. Bij @ease kunnen jongeren op een laagdrempelige manier hulp en psychische ondersteuning krijgen. Het is een veilige plek te bieden waar ze zich gehoord voelen en waar ze terecht kunnen als ze ergens mee zitten.
  • Initiatieven over mentale welzijn vanuit onze wijksamenwerkingsverbanden worden ook gedeeld zoals de plannen om het mentale welzijn van studenten te ondersteunen en de inzet van welzijn op recept. Het sociaal wijkteam Leiden (Home | Sociaal Wijkteam Leiden) is aanwezig die samenwerken met onze WSv’s aan o.a. Welzijn op recept.  
  • Medicatie vragen kun je stellen aan een aantal apothekers, zij hebben o.a. tips voor het afbouwen van medicatie.
  • De diëtiste kan je alles vertellen over wat voeding met je mentale welzijn doet inclusief een beschikbare tool die je daarbij kan helpen. \Inzichten over de wisselwerking tussen lichaam en geest bij mentale problematiek worden je gegeven door de psychosomatische fysio en ergotherapeut.

Daarnaast is er natuurlijk alle ruimte om je collega’s te ontmoeten en onderling kennis uit te wisselen. Voor deze avond vragen we een bijdrage van 15 euro. Met het bewijs van deelname kan je accreditatie aanvragen. Graag zien we je de 22e op de netwerkbijeenkomst!
 
Delen
Wilt u zo vriendelijk zijn deze uitnodiging onder uw collega’s en verwijspartners te verspreiden?

Bijdrage

Voor de bijdrage van 15 euro ontvang je een bewijs van deelname waarmee je accreditatie kunt aanvragen. Daarnaast zijn er, naast een aantal 1ste lijn collega’s uit de werkgroep GGZ, veel externe collega’s die beschikbaar zijn om informatie te geven, inspiratie te delen en het gesprek met de 1ste lijn collega’s willen voeren. Dit naast de kosten voor locatie en catering. 

Een groot deel van de kosten voor deze avond wordt vergoed door Rijn en Duin maar voor een klein deel vragen we een bijdrage aan de deelnemers.
 
Contact
Voor inhoudelijke vragen over de Netwerkavond GGZ Rijn en Duin kunt u contact opnemen met Rijn en Duin via info@rijnduin.nl of 0252 767 099. 


In geval van aanmeldvragen kunt u contact opnemen met ©aliber Academie via scholing@rijnduin.nl of via tel: 0252 767 099. 
 


 

€ 15,00

Totaal: € 15,00

Inclusief € 2,60 btw

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren