Netwerkbijeenkomst DDS​​​​​​​​​​​​​​

Schakelen: op Ontwikkeling

25 juni 2024 | Kanaal30, Utrecht

Welkom

Beste collega's en partners in de strafrechtketen,

Het Duurzaam Digitaal Stelsel is als structureel IV-samenwerkingsverband beland in haar tweede levensjaar. Na een interessante eerste netwerkbijeenkomst in de herfst van 2023, waar we met elkaar hebben geschakeld op inhoud, is het hoog tijd voor een uitwisseling van kennis en ervaring in een volgende bijeenkomst. Dit keer zullen we dat doen binnen het thema Schakelen: op Ontwikkeling.

 

Ons werk in de keten rondom digitalisering  ís vanzelfsprekend ontwikkeling. Op deze middag duiken we graag samen met jou in deze ontwikkeling, aan de hand van de verandering, groei of verbetering die de verschillende gremia binnen het DDS stuk voor stuk doormaken of bezighouden. Deze dag is bedoeld voor iedereen binnen de strafrechtketen die werkzaam is op het gebied van IV binnen het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS), maar ook voor personen met een link met DDS.

De netwerkbijeenkomst DDS is een mooie gelegenheid om elkaar te informeren en de verbinding te versterken. Of je al jaren werkzaam bent binnen de keten of net komt kijken, deze bijeenkomst zal voor iedereen een uitgelezen kans bieden om samen alle ontwikkelingen binnen ons stelsel te verkennen.

Hieronder kun je een beschrijving van alle workshops vinden, waarvan je er twee kunt kiezen en kunt doorgeven bij de aanmelding.

Zie ik je ook op 25 juni?

Nicole Zwart

Manager Ketenbureau

Voor vragen over de organisatie:

DDS@minjenv.nl

Joosje Thoma, 06 - 25 58 88 39

Barbara Meijer, 06 - 21 63 25 48

Machiel Crielaard, 06 - 15 28 07 43

Programma

Workshops

Workshop 1: Netwerk Data Kwaliteit

Als strafrechtketen volhouden totdat de theorie in de praktijk ook voor 100% werkt

Een bekend voetballer genaamd Johan zei eens: “De punten moeten dáár op de i gezet worden, waar ze horen”. Twee ketenexperts van het Netwerk Datakwaliteit nemen je mee in het verhaal achter story S11. Hoe details binnen de strafrechtketen worden ontdekt, gecheckt en gefixt zodat de ketenprocessen qua techniek en proces wel goed op elkaar aansluiten. Ons motto: Aannames zijn dodelijk…..

Workshop 2: Ketenvoorzieningen en Netwerk Data Kwaliteit

Begrippen in de strafrechtketen – begrijpen we elkaar?

In deze workshop laten we je ervaren dat belangrijke begrippen niet voor alle ketenpartners dezelfde betekenis hebben. 

Dossier, zaak, verdachte – het lijkt zo duidelijk wat er bedoeld wordt, maar zien we het op dezelfde manier?

Ook laten we zien dat begripsverwarring gevolgen heeft voor het in de keten kunnen overdragen van informatie, en dat dit een serieus probleem is.

Aan het einde van de workshop heb je als deelnemer de gevolgen van begripsverwarring ervaren en hebben we met elkaar verbeteringen en oplossingen doorgesproken.

Workshop 3: nieuw Wetboek van Strafvordering, Portfolioraad en beleidsdashboard

Welkom in het J&V casino, poker mee met DDS en het nieuwe Wetboek van Strafvordering

De maatschappij is voortdurend in beweging, de politiek is creatief en de organisaties in de strafrechtketen werken voortdurend aan verbetering van het maatschappelijk effect van hun werk en aan de kwaliteit ervan. Het nieuwe wetboek is een van deze initiatieven. Waar zetten we op in? Hoe zorgen we dat we elkaar niet overvragen en hoe prioriteren we gezamenlijk de schaarse capaciteit binnen de keten?

Help mee aan het vinden van de juiste balans tussen het volume van de veranderopgaven en de daarvoor beschikbare capaciteit, schrijf je in!

Deze workshop wordt gegeven in samenwerking met collega’s van het dashboard met beleidsinitiatieven, de Portfolioraad/DDS en het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

Kom je mee pokeren?

Workshop 4: Architectuurraad

Op weg naar een Informatiearchitectuur voor de Tenuitvoerlegging

Om de strafrechtketen optimaal te laten functioneren is goede gegevensuitwisseling onontkoombaar. Ga maar een dag meelopen met de rechter of meedoen aan de ZSM tafel en je ziet in de praktijk hoe informatie houtje touwtje uitgewisseld wordt ondanks alle systemen en goede bedoelingen die we hebben. In de Architectuurraad zien we vaak dat projecten en programma’s gaan bedenken hoe zij die informatie-uitwisseling voor hun opgave moeten inrichten. Dat kost veel tijd. Ook hebben we ontdekt dat het regelmatig lijkt of het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

Voor goede ideeën hebben we jouw hulp nodig. In deze workshop gaan we interactief verkennen hoe het anders kan en dat gaan we in eerste instantie doen voor de tenuitvoerlegging doen.

Voor: iedereen die creatief wil meedenken

Workshop 5: Ketenbureau

Het Ketenkwartetspel

Binnen het DDS werken we in ketenverband samen. Dat kan in de praktijk uitdagend zijn: belangen, agenda’s en doelen van ketenpartners kunnen botsen. Toch is een goede samenwerking essentieel om (keten)doelstellingen te behalen, er is een grote afhankelijkheid.

Vanuit de faciliterende rol in die samenwerking ontwikkelt het Ketenbureau steeds nieuwe methodes om samenwerken constructiever te laten verlopen. In deze workshop maak je kennis met een concrete spelvorm om perspectieven uit te wisselen: het ketenkwartetspel. Aan de hand van inhoudelijke thema’s gaan we interactief aan de slag! Mag ik van jou…?

Workshop 6: Innovatieplatform

AI in ons werk in de Strafrechtketen

AI (artificial intelligence, of ‘kunstmatige intelligentie’) is niet meer weg te denken en is zelfs aan een sterke opmars bezig.

Maar… welke gevolgen heeft (de toepassing van) AI eigenlijk voor ons (werk) in de Strafrechtketen? In deze workshop gaan we dat met elkaar verkennen. Welke risico’s zien we? Welke publieke waarden willen we met elkaar geborgd hebben en hoe doen we dat dan? Welke kansen biedt de toepassing van AI, ook gelet op de ketenopgaven? Vanuit welke perspectieven kunnen we dit bekijken (technologisch, procesmatig, instrumenteel, bestuurlijk, juridisch, …)? We zullen ook een kleine inkijk geven in een AI-initiatief vanuit het Innovatieplatform. Vind je het leuk om mee te denken in deze innovatieve ontwikkeling? Sluit dan aan bij deze workshop! We zien je graag verschijnen!

Locatie

Kanaal30

Kanaalweg 30

3526 KM

Utrecht

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren