ONLINE: Herziene NHG-Standaard ASTMA bij volwassenen

LET OP: Deze nascholing gaat online plaatsvinden via ZOOM

Inschrijving is mogelijk middels onderstaande aanmeldingsformulier voor huisarts, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.

 

Informatie:

Sinds juli 2020 is de herziene richtlijn actief, waarbij ingrijpende aanpassingen in diagnostiek en behandeling met inhalatie medicatie zijn gedaan.

CAHAG biedt een interactieve digitale scholing aan. Deze scholing geeft met behulp van stellingen en casuïstiek snel inzicht hoe deze aanpassingen kunnen worden toegepast. We hanteren hierbij een maximum van 20 deelnemers zodat alle deelnemers hun vragen kunnen stellen en casuïstiek kan worden gemaakt en teruggekoppeld via max. 2-3 groepen. 


Leerdoelen:

  • De deelnemer kan de belangrijkste wijzigingen in diagnostiek en behandeling vertellen
  • De deelnemer weet de wijzigingen toe te passen in de praktijk
  • De deelnemer kent het vernieuwde beleid bij een longaanval

 

Docent
Dr. G. Zaaijer, kaderhuisarts COPD/ ASMTA


Doelgroep
Huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige


Accreditatiepunten
2 punten (ABC1, NVvPO en V&VN)

 

Attentie
Meld u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de huisartsenpraktijk worden gefactureerd.

Let op: op onderstaande emailadres zullen wij ook de link sturen waar u de scholing op kunt volgen. 

badge sticker printing
 badge sticker printing