Uitleg uitgebreide opmaak

Uitleg uitgebreide opmaak

Om je meer flexibiliteit te geven om je tekst en plaatjes op te maken, gebruiken we de markdown opmaak taal. Hiermee kun je simpele opmaak aan je tekst toevoegen of links, plaatjes of eenvoudige tabellen toevoegen.

Voorbeelden

Cursieve, vette en onderstreepte tekst

Als je woorden vet of cursief wilt maken, gebruik dan underscores voor en na het woord zoals _cursief_ en __vet__ . Voor onderstreping gebruik je <u> en </u>

Bijvoorbeeld:

De volgende woorden _zijn cursief opgemaakt_.

 En deze woorden __zullen vet worden__ of <u>onderstreept</u>.

zal worden opgemaakt als:

De volgende woorden zijn cursief opgemaakt.

En deze woorden zullen vet worden of onderstreept.

Afbreken regel (harde enter)

Gebruik <br> om zinnen hard af te breken zodat ze op verschillende regels komen.

Bijvoorbeeld:

Standaard worden regels doorgaans
 al goed afgebroken
 en gevormd tot paragraaf.

 Als je dit <br> niet wilt,
 Breek <br> dan af
 door __< br >__ te gebruiken.

zal worden opgemaakt als:

Standaard worden regels doorgaans
al goed afgebroken
en gevormd tot paragraaf.

Als je dit
niet wilt,
Breek
dan af
door < br > te gebruiken.

Kopjes en titels

Met het # teken kun je een regel veranderen in een kopje.

Bijvoorbeeld:

# Hoofd kopje #
 Eerste paragraaf

 ## Middelgroot kopje ##
 Tweede paragraaf

 ### Klein kopje ###
 Derde paragraaf

zal worden opgemaakt als:

Hoofd kopje

Eerste paragraaf

## Middelgroot kopje ##
Tweede paragraaf

### Klein kopje ###
Derde paragraaf

Voeg plaatjes toe

Als je plaatjes al op internet staan en zij hebben al een internet adres (url), dan kun je ze toevoegen aan je opmaak. Gebruik hiervoor het formaat [titel](plaatje url)

Bijvoorbeeld:

![Plaatjes titel](https://www.aanmelder.nl/resources/logo_aanmelder.nl.png)

zal worden opgemaakt als:

Plaatjes titel

Lijstjes

Om je lijst van punten te ordenen, kun je elk punt laten voorgaan met een - of * teken. Dan worden ze geordend in een lijstje.

Bijvoorbeeld:

- punt 1
 - punt 2
   - subpunt 2.1
   - subpunt 2.2
 - punt 3

zal worden opgemaakt als:

 • punt 1
 • punt 2
  • subpunt 2.1
  • subpunt 2.2
 • punt 3

Genummerde lijstjes

Als je genummerde lijsten wilt, gebruik dan 1., 2., etc. voor je punten.

Bijvoorbeeld:

1. punt 1
 2. punt 2
   1. subpunt
   2. subpunt
 3. punt 3

zal worden opgemaakt als:

 1. punt 1
 2. punt 2
  1. subpunt
  2. subpunt
 3. punt 3

Hyperlinks

U kunt links maken naar andere pagina's met [link text](url)

Bijvoorbeeld:

Ga naar [aanmelder.nl homepage](https://www.aanmelder.nl)

zal worden opgemaakt als:

E-mail hyperlink

U kunt links maken die een mailtje beginnen met [text](mailto:email-adres)

Bijvoorbeeld:

Stuur een [email](mailto:voorbeeld@voorbeeld.nl)

zal worden opgemaakt als:

Stuur een email

Hyperlinks in nieuw scherm.

Hyperlinks kunnen ook openen in een nieuw scherm door _blank achter het webadres toe te voegen. Let op dat er een spatie voor _blank moet staan

Bijvoorbeeld:

Ga naar [aanmelder.nl homepage](https://www.aanmelder.nl _blank)

zal worden opgemaakt als:

Embed youtube video

Als je een Youtube video wilt toevoegen, kan dit door het woord "youtube" toe te voegen aan je link. Gebruik hiervoor een youtube link zoals hieronder.

Bijvoorbeeld:

[aanmelder.nl video](https://www.youtube.com/watch?v=XUIwltvZAq0 youtube)

zal worden opgemaakt als:

Simpele tabellen

Met verticale strepen (|) kun je tabel cellen vormen.

Bijvoorbeeld:

| __Kolom 1__ | __Kolom 2__ |
 |-------------|--------------|
 |  cell a  |  cell b  |
 |  cell c  |  cell d  |

zal worden opgemaakt als:

Kolom 1 Kolom 2
cell a cell b
cell c cell d

Nieuwsbrief