Uitleg uitgebreide opmaak

Uitleg uitgebreide opmaak

Om u meer flexibiliteit te geven om uw tekst en plaatjes op te maken, gebruiken we de markdown opmaak taal. Hiermee kunt u simpele opmaak aan uw tekst toevoegen of links, plaatjes of eenvoudige tabellen toevoegen.

Voorbeelden

Cursieve, vette en onderstreepte tekst

Als u woorden vet of cursief wilt maken, gebruik dan underscores voor en na het woord zoals _cursief_ en __vet__ . Voor onderstreping gebruikt u <u> en </u>

Bijvoorbeeld:

De volgende woorden _zijn cursief opgemaakt_.

 En deze woorden __zullen vet worden__ of <u>onderstreept</u>.

zal worden opgemaakt als:

De volgende woorden zijn cursief opgemaakt.

En deze woorden zullen vet worden of onderstreept.

Afbreken regel (harde enter)

Gebruik <br> om zinnen hard af te breken zodat ze op verschillende regels komen.

Bijvoorbeeld:

Standaard worden regels doorgaans
 al goed afgebroken
 en gevormd tot paragraaf.

 Als je dit <br> niet wilt,
 Breek <br> dan af
 door __< br >__ te gebruiken.

zal worden opgemaakt als:

Standaard worden regels doorgaans
al goed afgebroken
en gevormd tot paragraaf.

Als je dit
niet wilt,
Breek
dan af
door < br > te gebruiken.

Kopjes en titels

Met het # teken kunt u een regel veranderen in een kopje.

Bijvoorbeeld:

# Hoofd kopje #
 Eerste paragraaf

 ## Middelgroot kopje ##
 Tweede paragraaf

 ### Klein kopje ###
 Derde paragraaf

zal worden opgemaakt als:

Hoofd kopje

Eerste paragraaf

## Middelgroot kopje ##
Tweede paragraaf

### Klein kopje ###
Derde paragraaf

Voeg plaatjes toe

Als u uw plaatjes al op internet hebt staan en zij hebben al een internet adres (url), dan kunt u ze toevoegen aan uw opmaak. Gebruik hiervoor het formaat [titel](plaatje url)

Bijvoorbeeld:

![Plaatjes titel](https://www.aanmelder.nl/resources/logo_aanmelder.nl.png)

zal worden opgemaakt als:

Plaatjes titel

Lijstjes

Om uw lijst van punten te ordenen, kunt u elk punt laten voorgaan met een - of * teken. Dan worden ze geordend in een lijstje.

Bijvoorbeeld:

- punt 1
 - punt 2
   - subpunt 2.1
   - subpunt 2.2
 - punt 3

zal worden opgemaakt als:

 • punt 1
 • punt 2
  • subpunt 2.1
  • subpunt 2.2
 • punt 3

Genummerde lijstjes

Als u genummerde lijsten wilt, gebruik dan 1., 2., etc. voor uw punten.

Bijvoorbeeld:

1. punt 1
 2. punt 2
   1. subpunt
   2. subpunt
 3. punt 3

zal worden opgemaakt als:

 1. punt 1
 2. punt 2
  1. subpunt
  2. subpunt
 3. punt 3

Hyperlinks

U kunt links maken naar andere pagina's met [link text](url)

Bijvoorbeeld:

Ga naar [aanmelder.nl homepage](https://www.aanmelder.nl)

zal worden opgemaakt als:

Email hyperlink

U kunt links maken die een mailtje beginnen met [text](mailto:email-adres)

Bijvoorbeeld:

Stuur een [email](mailto:voorbeeld@voorbeeld.nl)

zal worden opgemaakt als:

Stuur een email

Hyperlinks in nieuw scherm.

Hyperlinks kunnen ook openen in een nieuw scherm door _blank achter het webadres toe te voegen. Let op dat er een spatie voor _blank moet staan

Bijvoorbeeld:

Ga naar [aanmelder.nl homepage](https://www.aanmelder.nl _blank)

zal worden opgemaakt als:

Embed youtube video

Als je een Youtube video wilt toevoegen, kan dit door het woord "youtube" toe te voegen aan uw link. Gebruik hiervoor een youtube link zoals hieronder.

Bijvoorbeeld:

[aanmelder.nl video](https://www.youtube.com/watch?v=XUIwltvZAq0 youtube)

zal worden opgemaakt als:

Simpele tabellen

Met vertikale strepen (|) kunt u tabel cellen vormen.

Bijvoorbeeld:

| __Kolom 1__ | __Kolom 2__ |
 |-------------|--------------|
 |  cell a  |  cell b  |
 |  cell c  |  cell d  |

zal worden opgemaakt als:

Kolom 1 Kolom 2
cell a cell b
cell c cell d