09 maart 2023

14:30 - 15:00

Inloop met koffie/thee

15:00 - 15:15

Opening door Bouwend Nederland Regio Randstad-Zuid; Korte terugblik 23 juni en Toelichting doel van de bijeenkomst

15:15 - 15:45

Presentatie nieuwe combi-organisatie & nieuwe combi-aannemers

15:45 - 15:55

Samenvatting van de enquete + Kick-off werksessies

16:00 - 17:30

Werksessies, interactieve discussie (2 rondes) (45 min. per ronde)

17:30 - 18:30

Netwerkborrel