Samenwerken op de Ontwikkeltafel in Haaglanden

Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden organiseert de volgende online Ontwikkeltafel op donderdag 25 november van 9.15 – 12.30 uur. 

Op de maandelijkse Ontwikkeltafel komen onderwerpen aan de orde waarmee gemeenten en jeugdhulpaanbieders met elkaar aan de slag gaan. Samenwerken aan goede jeugdhulp in de regio volgt uit de ontwikkel- en resultaatovereenkomsten die per 1 januari 2021 zijn ingegaan tussen 170 aanbieders en 10 gemeenten in regio Haaglanden.

Programma Ontwikkeltafel donderdag 25 november

Plenaire opening

 • Korte terugblik Ontwikkeltafel 28 oktober
 • Stand van zaken rondom herzieningen
 • Update werkproces/handboek
 • Aankondiging programma 20 januari 2022
 • Uitvoeringsprogramma Regiovisie

Pauze en wissel naar Deeltafels

Deeltafels

 • Deeltafels in het kort:
  • Bedrijfsvoering
  • Leren Meten (outcome indicatoren)
  • Webinar forensische jeugdhulp
  • Tarieven, financieel inzicht en sturing
  • SROI

Indien nodig ruimte voor 15 minuten uitloop.

Voor meer informatie ga naar Programma

Aanmelden Ontwikkeltafel tot en met 23 november

Je kunt je aanmelden voor de Ontwikkeltafel op dinsdag 23 november a.s. Je kunt deelnemen aan de plenaire sessie en/of één van de Deeltafels. Je ontvangt twee dagen voor de bijeenkomst een bericht over jouw aanmelding. Bij de indeling van de Deeltafels houden we rekening met jouw voorkeur en beschikbare plaatsen.

Meer informatie
Heb je vragen over de Ontwikkeltafel? Of wil je zien wie er community lid is op dit digitale platform? Ga naar www.jeugdhulphaaglanden.nl. Alleen toegankelijk voor betrokkenen bij jeugdhulp in regio Haaglanden na inloggen. Voor vragen kun je ook een mail sturen naar kees.verhaar@h10inkoop.nl.