Samenwerken op de Ontwikkeltafel in Haaglanden

Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden organiseert de volgende online Ontwikkeltafel op donderdag 17 juni van 9.15 – 11.15 uur. 

Op deze Ontwikkeltafel komen iedere derde donderdag van de maand van 9.15 - 11.15 uur komen onderwerpen aan de orde waarmee gemeenten en jeugdhulpaanbieders met elkaar aan de slag gaan. Samenwerken aan goede jeugdhulp in de regio volgt uit de ontwikkel- en resultaatovereenkomsten die per 1 januari 2021 zijn ingegaan tussen 170 aanbieders en 10 gemeenten in regio Haaglanden.

Programma Ontwikkeltafel 17 juni 2021
Plenair 9.15 – 10.10 uur

  • Welkom
  • Werken met bestedingsruimte in de dagelijkse praktijk
  • Uitkomsten coronapeiling: duiding en hoe we verder gaan
  • Vooruitblik Ontwikkeltafel 15 juli
  • Ambitie: binnen de beschikbare ruimte blijven door doelmatiger werken en bewuste keuzes

Deeltafels 10.15 – 11.15 uur

  1. Tarieven, financieel inzicht en sturing
  2. Richtinggevend Kader

Indien nodig ruimte voor 15 minuten uitloop

Parallel aan de Ontwikkeltafel gaat op 17 juni een kleine groep deelnemers op uitnodiging aan de slag met het thema ‘Marktverkenning leren meten’.  De resultaten van deze sessie worden na afloop gedeeld via www.jeugdhulphaaglanden.nl.

Voor meer informatie ga naar Programma

Aanmelden tot en met 15 juni

Je kunt je aanmelden voor de Ontwikkeltafel Jeugdhulp op donderdag 17 juni a.s. via deze aanmeldlink. Je kunt deelnemen aan één van de Deeltafels. Bij het indelen van de groepen bij de Deeltafels houden we rekening met je voorkeur en beschikbare plaatsen. Je ontvangt enkele dagen voor de Ontwikkeltafel bijeenkomst een bericht over jouw aanmelding.

Meer informatie?

Achtergrondinformatie kun je hier downloaden. 

Heb je vragen of suggesties over de Ontwikkeltafel?
Stuur een mail naar: kees.verhaar@h10inkoop.nl of ga naar www.jeugdhulphaaglanden.nl (alleen toegankelijk na inloggen).