Samenwerken op de Ontwikkeltafel in Haaglanden

Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden organiseert de volgende online Ontwikkeltafel op donderdag 15 juli van 11.15 – 12.30 uur. 

Op deze Ontwikkeltafel komen iedere derde donderdag van de maand onderwerpen aan de orde waarmee gemeenten en jeugdhulpaanbieders met elkaar aan de slag gaan. Samenwerken aan goede jeugdhulp in de regio volgt uit de ontwikkel- en resultaatovereenkomsten die per 1 januari 2021 zijn ingegaan tussen 170 aanbieders en 10 gemeenten in regio Haaglanden.

Programma Ontwikkeltafel 15 juli 2021
Plenair 11.15 – 12.30 uur

  • Welkom
  • Centraal op deze Ontwikkeltafel staan de opbrengsten van de eerdere bijeenkomsten en in het bijzonder de vertaling van die opbrengsten richting herzieningsvoorstellen.

    Om alle contractpartners in de gelegenheid te stellen van die voorstellen kennis te nemen en daar desgewenst ook op te reageren, is de komende Ontwikkeltafel plenair.

Aanmelden tot en met 13 juli

Je kunt je aanmelden voor de Ontwikkeltafel Jeugdhulp op donderdag 15 juli a.s. via de aanmeldlink. Je ontvangt enkele dagen voor de Ontwikkeltafel bijeenkomst een bericht over jouw aanmelding.

Heb je vragen of suggesties over de Ontwikkeltafel?
Stuur een mail naar: kees.verhaar@h10inkoop.nl of ga naar www.jeugdhulphaaglanden.nl (alleen toegankelijk na inloggen).