In 2019 en 2022 hebben wij in samenwerking met de NDF in totaal 16 bijeenkomsten over insulinepomptherapie en diabetestechnologie voor multidisciplinaire diabetesteams georganiseerd . Hieraan hebben meer dan 800 diabetesprofessionals een of meermalen aan deelgenomen, afkomstig  van zowel volwassen- als kinderdiabetesteams.  Eind 2024 komt er weer een vervolgscholing voor al deze diabetesteams. 

Op 23 januari 2024 organiseren wij een opfriscursus insulinepomptherapie en diabetestechnologie in het midden van het land. De cursus is bedoeld voor nieuwkomers, maar ook voor diabetesprofessionals  (internisten, kinderartsen, (kinder) diabetesverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, psychologen en diëtisten) die nog niet eerder in de gelegenheid zijn geweest om deel te nemen aan deze scholingsdagen diabetestechnologie. 

De scholing zal wederom bestaan uit twee onderdelen: een voorbereidende e-learning en de fysieke scholingsbijeenkomst. Ook kan er van u gevraagd worden of u een casus in wilt brengen. U kunt zich hiervoor straks individueel aanmelden.

Programma

Het programma kent een opzet met plenaire lezingen en een workshopprogramma waarin met kleine groepen wordt gewerkt. Het programma duurt van 9-17 uur.

Plenaire sessies:

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen?
Psychologische aspecten van pomptherapie

Ingebrachte casuïstiek behandelen 

In kleinschalige workshops:

Uitleessystemen                                                               

DIY closed loop                                                                 

Voeding                                                                              

Pompenpraktijksessie in samenwerking met pompfabrikanten  

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren