Opleidingssymposium

Welkom op de pagina van het opleidingssymposium 2023! 

Doelgroep
Naast onze GGz Centraal collega's, zijn uiteraard ook familie en naasten van de opleidelingen van harte uitgenodigd! 

Accreditatie 
is aangevraagd bij de NVvP, FGzPt en VSR (VS en SPV). 

Locatie
Bouw & Infrapark, Ceintuurbaan 2 in Harderwijk.

Programma
Bij aanmelding kan per ronde worden aangegeven welke lezing u wilt bijwonen.
Note: Dit feestelijke evenement vieren wij met elkaar op locatie en wordt dus niet online uitgezonden.

 

16:00 uur   Ontvangst locatie

16:30 uur   Opening door opleiders en uitleg 'UpToDate'

Per ronde keuze uit 2 lezingen:

17:10 uur   - Mirten Halverhout, GIOS, Stress in de opvoeding, …laat het los… en
                    nog wat losser
                 - 
Lisa Elfes, VIOS, 
Hechtingstrauma, de behandeling tijdens de
                     adolescentieleeftijd.


17:45 uur   - Mick Uitendaal, AIOS, Het betrekken van naasten in
                    verslavingsbehandelingen.
                 - 
Aron Vos, VIOS, Suïcide preventie in Afrika, eerst zien dan begrijpen.

18:15 uur   Pauze met een kleine maaltijd

19:20 uur   - 
Jessica van den Berg, VIOS, Verbetering van persoonlijke veerkracht
                 - 
Marleen Boer, VIOS, Behoeften van jongeren met een borderline
                    persoonlijkheidsstoornis ten aanzien van een psycho-educatieve
                    familie-interventie. Een kwalitatieve studie middels een thematische
                    analyse.


19:55 uur   - 
Daphne ten Klooster, AIOS, Wat doet eenzaamheid in combinatie met
                    het hebben van lichamelijke ziektes op de kwaliteit van leven: is er een
                    versterkend negatief effect?
                  - 
Melissa Haak, VIOS, Van gebruik naar herstel

20:30 uur   Borrel en fotomoment


21:00 uur   Einde programma en vertrek 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren