Cursus Patiëntenparticipatie voor onderzoekers UMCG

The course starts at 9:30 a.m. to 4:30 p.m.

De kosten voor deelname worden gefinancierd door de Raad van Bestuur. Bij annuleren drie weken voorafgaand aan de training of bij afwezigheid op de cursusdag wordt een bedrag van €100,- persoonlijk in rekening gebracht. Graag bij adres uw privé-adres invullen.
 

The cost of participation is funded by the Board of Directors. If cancelled three weeks prior to the training or in case of absence on the course day, a fee of €100 will be charged in person. Please fill in your private address at address.

N.B. U kunt uw wensen tot 1 week voorafgaande aan de nascholing doorgeven. Alleen dan kunnen wij rekening houden met uw wensen.

 

Note: You can communicate your wishes up to 1 week prior to the refresher training. Only then can we take your wishes into account.

Indien u deze cursus bij een (UMCG/RuG) collega onder de aandacht wilt brengen dan kunt u een bericht zenden.

If you would like to bring this course to the attention of a (UMCG/RuG) colleague please send a message.