“Meer werkplezier met een andere visie op gezondheid”

Positieve gezondheid biedt een bredere kijk op gezondheid, iets wat steeds meer mensen aanspreekt. Een kijk die niet alleen maar uitgaat van het medische, maar ook sociale, emotionele en zingevingsaspecten meeneemt. Het accent ligt op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt, niet op de ziekte.

Hoe ga ik om met de zorgvraag van mensen met meerdere chronische aandoeningen, complexe zorgvragen of onverklaarde lichamelijke klachten? Hoe zorg ik ervoor dat ik plezier hou in mijn werk?

Zomaar een paar vragen waar Positieve Gezondheid mogelijk een antwoord op kan zijn. Huisarts Machteld Hüber introduceerde het concept van Positieve Gezondheid om breder naar gezondheid te kijken. De gesprekstool van Positieve Gezondheid, ‘het spinnenweb’, kan iemand helpen beter inzicht te krijgen in hoe zijn gezondheid ervoor staat en waar zijn klachten vandaan komen. Het nodigt uit tot eigen regie en het helpt u als zorgprofessional zicht te krijgen op wat de ander nodig heeft. De bredere kijk op gezondheid en de aandacht voor veerkracht en een betekenisvol leven zijn voor velen een bron van inspiratie. Deze workshop informeert, inspireert en geeft handvatten voor implementatie in de praktijk. 

Voor wie?
Er is plek voor maximaal 14 zorgprofessionals aangesloten bij WSV Hillegom.

Wanneer en waar? 
De training vindt plaats op maandag 10 juni 2024 van 17:30 -20:30 uur, inloop van 17:00 -17:30 uur met een maaltijd.
Locatie: Villa Flora, Hoofdstraat 55 in Hillegom. 

Wat?
De training bestaat uit 3 modules:
Module A:
Webinar: Introductie in het gedachtegoed Positieve gezondheid en werken met de gesprekstool het Spinnenweb. 

  • Doel: Informeren over het hoe en waarom van Positieve gezondheid en de gesprekstool het Spinnenweb.

Duur: 1 uur + filmpje Machteld Huber (24 min). Individueel te volgen op een door de deelnemer zelf te kiezen tijdstip.

Module B: 10 juni 2024
Verdieping werken met het Spinnenweb, casuïstiek, opdrachten en praktische handvatten.

  • Doel: Aan de slag met Positieve gezondheid in de praktijk. 
  • Duur: 3 uur, fysieke bijeenkomst.

Trainers:
Ellen van Steekelenburg (IPH-trainer) en Dick Koster (huisarts in Voorhout)

Module C: 8 weken na de scholing
Intervisie/leerbijeenkomst.

  • Doel: Uitwisselen van ervaringen en met elkaar verder bouwen aan Positieve gezondheid. 
  • Duur: 1,5 uur (online of fysiek, afhankelijk van de wensen van de deelnemers).

Beginners volgen alle drie de modules. Zorgverleners die al een cursus/training Positieve gezondheid hebben gevolgd, volgen in ieder geval module B en C

Accreditatie:
AccreditatieBureau Cluster 1(ABC1) - 4 punten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V - 6 punten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register- 6 punten
NVvPO- 6 punten
LV POH-GGZ - 6 punten
Openbaar apothekers (OA)- 4 punten
Fysiotherapeuten- via bewijs van deelname
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) - via bewijs van deelname

Let op: op onderstaande emailadres zullen wij ook de link sturen waar u Module A kunt volgen. 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren