“Meer werkplezier met een andere visie op gezondheid”

Positieve gezondheid biedt een bredere kijk op gezondheid, iets wat steeds meer mensen aanspreekt. Een kijk die niet alleen maar uitgaat van het medische, maar ook sociale, emotionele en zingevingsaspecten meeneemt. Het accent ligt op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt, niet op de ziekte.

Hoe ga ik om met de zorgvraag van mensen met meerdere chronische aandoeningen, complexe zorgvragen of onverklaarde lichamelijke klachten? Hoe zorg ik ervoor dat ik plezier hou in mijn werk?

Zomaar een paar vragen waar Positieve Gezondheid mogelijk een antwoord op kan zijn. Huisarts Machteld Hüber introduceerde het concept van Positieve Gezondheid om breder naar gezondheid te kijken. De gesprekstool van Positieve Gezondheid, ‘het spinnenweb’, kan iemand helpen beter inzicht te krijgen in hoe zijn gezondheid ervoor staat en waar zijn klachten vandaan komen. Het nodigt uit tot eigen regie en het helpt u als zorgprofessional zicht te krijgen op wat de ander nodig heeft. De bredere kijk op gezondheid en de aandacht voor veerkracht en een betekenisvol leven zijn voor velen een bron van inspiratie. Deze workshop informeert, inspireert en geeft handvatten voor implementatie in de praktijk. 

Voor wie?
Er is plek voor maximaal 14 zorgprofessionals aangesloten bij WSV Roodenburg.

Wanneer en waar? 
De training vindt plaats op woensdag 6 september 2023 van 18:00 -21:00 uur, inloop van 17:30 -18:00 uur met een maaltijd.
Locatie: De Nieuwe Energie - Voltzaal, 3e Binnenvestgracht 23, 2312 NR Leiden

Wat?
De training bestaat uit 3 modules:
Module A:
Webinar: Introductie in het gedachtegoed Positieve gezondheid en werken met de gesprekstool het Spinnenweb. 

  • Doel: Informeren over het hoe en waarom van Positieve gezondheid en de gesprekstool het Spinnenweb.

Duur: 1 uur + filmpje Machteld Huber (24 min). Individueel te volgen op een door de deelnemer zelf te kiezen tijdstip.

Module B: 6 september 2023
Verdieping werken met het Spinnenweb, casuïstiek, opdrachten en praktische handvatten.

  • Doel: Aan de slag met Positieve gezondheid in de praktijk. 
  • Duur: 3 uur, fysieke bijeenkomst.

Trainers:
Selma Jonkers (IPH-trainer en huisarts in Leiden) en Annemarie Bol (Psychosomatisch fysiotherapeut en Leefstijlcoach Stevenshof, Leiden) 

Module C: najaar 2023
Intervisie/leerbijeenkomst.

  • Doel: Uitwisselen van ervaringen en met elkaar verder bouwen aan Positieve gezondheid. 
  • Duur: 1,5 uur (online of fysiek, afhankelijk van de wensen van de deelnemers).

Beginners volgen alle drie de modules. Zorgverleners die al een cursus/training Positieve gezondheid hebben gevolgd, volgen in ieder geval module B en C

Accreditatie:
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname die zelf ingediend kan worden bij zijn of haar beroepsgroep. 

Let op: op onderstaande emailadres zullen wij ook de link sturen waar u Module A kunt volgen. 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren