LET OP: Deze nascholing gaat online plaatsvinden via ZOOM

“Meer werkplezier met een andere visie op gezondheid”

In het kort
Het accent ligt op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt, niet op de ziekte.

Hoe ga ik om met de zorgvraag van mensen met meerdere chronische aandoeningen, complexe zorgvragen of onverklaarde lichamelijke klachten? Hoe zorg ik ervoor dat ik plezier hou in mijn werk?

Zomaar een paar vragen waar Positieve Gezondheid mogelijk een antwoord op kan zijn. Huisarts Machteld Hüber introduceerde het concept van Positieve Gezondheid om breder naar gezondheid te kijken. De gesprekstool van Positieve Gezondheid, ‘het spinnenweb’, kan iemand helpen beter inzicht te krijgen in hoe zijn gezondheid ervoor staat en waar zijn klachten vandaan komen. Het nodigt uit tot eigen regie en het helpt u als zorgprofessional zicht te krijgen op wat de ander nodig heeft. De bredere kijk op gezondheid en de aandacht voor veerkracht en een betekenisvol leven zijn voor velen een bron van inspiratie. Deze workshop informeert, inspireert en geeft handvatten voor implementatie in de praktijk. 

Voor wie
De scholing is voor alle bij ROHWN/©aliber aangesloten zorgprofessionals al dan niet binnen het samenwerkingsverband. Hoewel in het bijzonder gericht op huisarts en praktijkondersteuner, zijn andere bij het WSV aangesloten zorgprofessionals van harte welkom. We moedigen huisartsen en praktijkondersteuners uit dezelfde praktijk aan om vooral samen te komen. 

Leerdoelen
De deelnemer:

  • Weet wat het gedachtegoed Positieve Gezondheid inhoudt;  
  • Kan met behulp van het Spinnenweb het ‘andere gesprek voeren’, passend bij de eigen ervaring en stijl;
  • Weet wat nodig is voor het borgen van het werken met Positieve Gezondheid in de praktijk.

Accreditatie
Voor deze workshop zijn 6 accreditatiepunten toegekend voor huisartsen (Bureau cluster 1), POH (V&VN en NVvPO) en verpleegkundig specialisten (V&VN). Deelnemers die buiten deze groepen vallen ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Kosten
De eigen bijdrage voor deze workshop is € 50,-

Attentie
Meld u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de (huisartsen)praktijk worden gefactureerd.

Vanwege de heersende COVID-19 en de maatregelen die het RIVM en de Rijksoverheid nemen, wordt deze workshop online aangeboden. Mochten de omstandigheden zodanig verbeteren dat de workshop veilig fysiek kan plaatsvinden dan zullen we dat in overleg met de deelnemers in overweging nemen. 

Alle scholingen vinden plaats volgens het corona-protocol van ©aliber academie.

€ 50,00

Totaal: € 50,00

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren