04 januari 2021

17:30

Workshop A:            
Thema: Het gedachtegoed; het spinnenweb oefenen en ervaren

Trainer / sprekers
Eva van Steenbergen (IPH-trainer, REOS), Dick Koster (huisarts, Voorhout)

17:30 - 18:00

Inloop met soep en broodjes

18:00 - 19:30

Workshop
Wat houdt het Gedachtegoed Positieve Gezondheid in? Wat zijn de doelen van de deelnemers?
- Zelf aan de slag - werken met het Spinnenweb: 
•    Persoonlijke veranderwens
- Inspiratie uit de praktijk: huisartsspreker als ambassadeur
•    Wat heeft het hem persoonlijk gebracht en wat bracht het zijn patiënt? 
•    Casus 

19:30 - 19:45

Koffie-/theepauze

19:45 - 20:45

Vervolg workshop
Verdiepingsslag Positieve Gezondheid:
•    Oefenen van het persoonsgerichte gesprek 
•    Praktische handvatten voor toepassing in de praktijk

20:45

Einde workshop

28 januari 2021

17:30

Workshop B:        
Thema: Gericht op eigen werkomgeving

Trainer / sprekers
Eva van Steenbergen (IPH-trainer, REOS), Dick Koster (huisarts, Voorhout)

17:30 - 18:00

Inloop met soep en broodjes

18:00 - 19:30

Workshop
- Jouw talent voor Positieve Gezondheid: 
•    Hoe heb je Positieve Gezondheid ervaren & welke kansen zie je voor je eigen (werk)omgeving?
•    Uitwisselen wat werkt goed, wat is lastig, wat kan je doen? 

19:30 - 19:45

Koffie-/theepauze

19:45 - 20:45

Vervolg workshop
- Samenwerking in de wijk/handelingsperspectieven
- Casus
- Wat is nodig voor het borgen van deze manier van werken? 

20:45

Einde workshop

google form voor evenement
 google form voor evenement