QIT staat voor Quality in Treatment

 

Wie vertrouwd is met psychotherapie weet dat de weg naar herstel en groei uniek en gelaagd is. QIT online wil de complexiteit van psychotherapie niet reduceren, wel bevatten.

QIT online  is een monitoringinstrument dat vanuit de klinische praktijk is ontwikkeld. Het biedt – anders dan veel andere systemen – de mogelijkheid de cliënt actief bij het proces te betrekken door de client uit te nodigen post-sessievragenlijsten in te vullen. Dit zijn (deels) open vragen waarin de cliënt aan kan geven wat helpend en niet-helpend was. Ook wordt het verloop van de therapie over de sessies heen gevolgd door de ervaren veranderingen in kaart te brengen. Ook hier worden weer open vragen gesteld. Dit geeft een rijk en compleet beeld van het therapieproces  en geeft een belangrijke aanvulling op klachtenlijsten.

Een andere belangrijke pijler binnen QIT online is het in kaart brengen en systematisch volgen van de kwaliteit van de werkalliantie. 

QIT online biedt daarnaast een ruime bibliotheek aan gestandaardiseerde vragenlijsten voor uiteenlopende problematieken.

 

Proefaccount

Gedurende drie maanden is het digitale platform gratis en vrijblijvend te verkennen. Dit kan heel eenvoudig door een proefaccount te activeren via deze link: https://app.qit.online/sign-up

Eenmaal ingelogd word je via een digitale tour door het platform heen gegidst. Bij de helpdesk kan je terecht met al je vragen en bedenkingen. 

 

Koppeling met EPD

QIT houdt van verbinding. We vinden het essentieel dat QIT online geïntegreerd is met het EPD waar je nu al mee werkt. Deze koppelingen zijn nog onder constructie, maar de nodige API-fundamenten zijn gebouwd voor een open, veilige uitwisseling van systemen die elkaar versterken. Doorlevering van de OQ-45 aan Akwa GGZ is  – indien gewenst – mogelijk.

 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren