Datum: woensdag 2 februari 2022

Tijd: 15.00uur - 17.00uur

Locatie: via Teams

 

Na afloop van deze sessie:

  • Hebben de scholen zicht op hoe hun antwoorden in de rapporten en dashboards worden gebruikt.
  • Zijn de resultaten van de vragenlijst met de scholen besproken en aangescherpt daar waar nodig.
  • Is de vergelijkbaarheid van de antwoorden tussen de scholen gewaarborgd.